Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

TG-1 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme Başvuru Formu ve Ar-Ge Projesi/Çalışması Sözleşmesi

TG-1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Görevlendirme Başvuru Formu ve Ar-Ge Projesi/Çalışması Sözleşmesi

Çalışma Ege Teknopark Arayüz Projesi olarak yürütülecekse öğretim elemanı bilgilerini içeren “Ege Teknopark Arayüz Projeleri Portal Kayıt Bilgileri Formu” doldurularak ekte verilmelidir

Önemli Not: TG-1 formunda bahsi geçen projenin destek mekanizması ve total bütçesini gösterir proje ek bilgi formunun, TG-1 formuyla birlikte 1 Nüsha doldurularak  teslim edilmesi gereklidir.Ek bilgi formu verileri Firma Özelinde gizlilik esasında tutulmakta olup, TÜBİTAK, YÖK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlar tarafından istenen istatistiki verilerin toplanması amacıyla anonimize edilerek kullanılacaktır.