Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

Üniversitenin temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimler alanındaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek rekabete dayalı, yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

Vizyon

Ege Üniversitesi’nin alt yapısı ve uzman havuzunun verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, Ar-Ge proje destekleri sağlayan bir profesyonel Proje Üretim Merkezi ve Danışmanlık birimi olarak Üniversite – Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüz kuruluşu olarak görev yapmak.