EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Prof.Dr. Hasan YILDIZ, EBİLTEM Müdür V.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı master ve doktora burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimlerini iki farklı üniversitede gerçekleştirip, 1994 yılında Türkiye’ye dönmüştür. İş hayatına, mezunu olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünde başlayan Prof.Dr. Hasan YILDIZ, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra mesleğine Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde devam etmiştir. Çalışma konuları arasında Katı Cisimler Mekaniği, Biyomekanik, Sayısal Yöntemler ve Kompozit Malzemeler vardır. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.

Sırasıyla Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı, Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı, Mekatronik Anabilim Dalı Başkanlığı, PLM Merkez Müdür Yardımcılığı, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Çeşitli DPT, SANTEZ, ARDEB ve BAP projelerinde yürütücülük ve araştırmacı olarak görev alan ve birçok TÜBİTAK sanayi projesinde Hakemlik ve İzleyicilik yapan Prof.Dr. Hasan YILDIZ, TÜBİTAK-TEYDEB Danışmanlar Kurulu’nda da görev yapmıştır.


 

Müdür Yardımcıları:

Prof. Dr. Hüseyin ONAY

Hüseyin Onay,  1977 yılında İzmir’ de doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun olmuştur. Genetik eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır ve 2006 yılından itibaren Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılında MULTİGEN firmasını kurmuştur. Bu firmada moleküler genetik tanı kitleri üretmektedir.

Tek gen hastalıklarının moleküler genetik tanısı ve prenatal tanı konularında uzmanlaşmıştır. Ana araştırma konuları kanser genetiği,  otizm genetiği, metabolik hastalık genetiği, hemoglobinopatiler ve DNA temelli hızlı kişi tanımlamadır.  Yurtiçi ve yurtdışı yayınlanan hakemli dergilerde 175’den fazla yayını ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 300’den fazla tebliği bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Hasan BULUT

Hasan Bulut, Indiana Üniversitesi Bloomington (IUB), Bilgisayar Bilimleri Bölümünden doktora derecesine sahiptir. Aynı üniversitede yer alan PTL (Pervasive Technology Laboratory) laboratuarında 6 yıl araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans derecesini Syracuse Universitesi, NY, Bilgisayar Bilimleri ve lisans dercesini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden almıştır.

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta olan Hasan Bulut, çeşitli TÜBİTAK TEYDEB ve ARDEB kurullarında faaliyet göstermektedir.

Başlıca çalışma alanları, Dağıtık Sistemler, P2P Ağlar, Grid/Web Servisleri, Paralel Hesaplama, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Nesnelerin Interneti (IoT), Bilgi Sistemleri, Bilgi Geri Kazanımı, Doğal Dil İşleme, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi uygulamaları olarak öne çıkmaktadır.

Yayınlar için https://scholar.google.com/citations?user=xfvg06AAAAAJ&hl=en linkini ziyaret ediniz.