EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜBİTAK BİGG Programı 2019'un ilk çağrısı açıldı!

 

Fikrinize 200Bin TL hibe için BİGG EGE 2019 ilk çağrı açıldı! TÜBİTAK 1512 BİGG sürecinde iş fikrini bizlerle geliştirmek isteyen girişimcilere duyurulur!

Son Başvuru: 6 Şubat 2019 Detaylı Bilgi: Hızlı Başvuru:

 

 

ARDEB 2018 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!

 

2018 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

 

2018 yılı 2.döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1.642 proje önerisinden 1.410’u bilimsel değerlendirmeye alınmış, yenilenen başvuru formu ve ilk defa kullanılan 6’lı puanlama sistemi ile yapılan değerlendirme sonucunda 227 proje önerisinin desteklenmesine, revize edilebileceği değerlendirilen 160 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden08/02/2019 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 445 panel düzenlenmiş, bu panellere 150 farklı üniversitede görev yapan 2187 panelist, 296 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

 

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2018-2 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

 

 

 • Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (pdf)
 • Araştırma Destek Grupları Bazında Proje Destek Oranları (pdf)
 • Üniversiteler Bazında Önerilen ve Desteklenen Proje Sayıları (pdf)

 

TÜBİTAK ARDEB Başvurularında E-imza Dönemi Başlıyor!

 

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile proje başvurusu yapılabilecektir.

 

31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek, 01/01/2019 tarihi itibari ile tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu olacaktır.

 

ARDEB programlarına başvuru yapabilmek için;

 

Proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,

Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sisteminde doğru bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve sistemde yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden yetki tanımlarını yapmalarının sağlanması,

Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu, kart) temin edilerek kurulması,

Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir.

Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri süre kadar önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

 

Türkiye-Danimarka Eurostars Çağrısı Açıldı!

Türkiye ve Danimarka arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Danimarka Ortak Proje Çağrısı açıldı.

Bu kapsamda, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. Proje konsorsiyumlarında en az bir KOBİ’nin ortak olarak yer alması ve ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Danimarkalı paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

EUREKA Programı’nın bir alt bileşeni olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabetçiliğinin artırılması için başlattıkları KOBİ'lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. 2008 yılında 7. Çerçeve Programı kapsamında başlayan Eurostars Programı, Ufuk 2020 Programı kapsamında Eurostars-2 olarak 2020 yılına kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Notlar:

Çağrı için son başvuru tarihi 28 Şubat 2019’dur.

Çağrı metni ve başvuru süreci için lütfen tıklayınız.


Soru ve görüşleriniz için: 

Elif DOĞAN-ARSLAN

Tel: 0312 298 1416
E-posta: elif.doganarslan@tubitak.gov.tr

             eurostars@tubitak.gov.tr

 

ICT-AGRI 2 Çağrısı Açıldı!

ICT-AGRI 2, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ICT-AGRI 2 projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) temsil etmektedir.

ÇAĞRI KONUSU
Çağrı, aşağıda belirtilen 3 temaya yoğunlaşmıştır. Bu üç temadan en az ikisinin kombine edildiği proje başvuruları beklenmektedir:

1. Bütüncül Tema: Hayvansal üretim sistemlerinin bütününe agroekolojik yaklaşım.
2. Teknik Tema: Hayvansal üretim sistemleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknik çözümler
3. Toplumsal Tema: Hayvansal ürünlerin üretim ve tüketimine toplumsal ve/veya ekonomik yaklaşım.

Çağrı konularının detayları ve isterlerine http://ict-agri.eu/ adresinden erişilebilmektedir.

 

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKE ve BÖLGELER
Türkiye, Almanya, Belçika (Flaman Bölgesi), Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya (Endülüs ve Murcia Bölgeleri), İsveç, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Şili, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan.

GEÇERLİ PROJE ORTAKLIKLARININ YAPISI
Projelerin; çağrıya katılan ülkelerden en az üçünden fon talebinde bulunan en az 3 farklı ortağın katılımı ile oluşturulması gerekmektedir.

PROJE BÜTÇE ve SÜRELERİ 
Çağrı için Başkanlığımızca belirlenen üst bütçe 1.000.000 Avro'dur. Çağrıda belirtilen kural gereği proje üst bütçeleri en fazla 333.000 Avro olacaktır. Proje süresi en fazla 36 aydır. Proje süresi için belirlenmiş bir alt sınır bulunmamaktadır.

 

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI 
ICT-AGRI 2 başvuru süreci, proje önerisi (proposal) sunulması şeklinde tek adımlı bir süreçtir. Başvurularda ilk koşul http://ict-agri.eu/ internet adresinde kayıtlı kullanıcı olunmasıdır. ICT-AGRI 2 - 2018 ÇAĞRI İLANI http://ict-agri.eu/node/14157 bağlantısını takip ederek internet adresine ve çağrıya kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sonrasında ise http://ict-agri.eu/node/13802 adresinden nasıl başvuru yapılacağına ilişkin yönergelere ulaşılabilmektedir. Proje başvurusu, proje konsorsiyumundaki ortak kuruluşlar adına proje koordinatörü tarafından, 03 Aralık 2018 (saat 14:00 CET) tarihine kadar ICT-AGRI 2 internet adresi üzerinden yüklenecektir.

BAŞVURU
2018 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'den firmalara (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’dir. 1509 Uygulama Esasları'nı TÜBİTAK web sitesinden edinebilirsiniz. (http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ uluslararasi-ortakli-destekprogramlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar)

ÇAĞRI TAKVİMİ 

08 Ekim 2018: Çağrı açılış tarihi.
03 Aralık 2018,14:00 CET: Proje başvurularının son teslim tarihi. (Uluslararası başvuru)
10 Aralık 2018, 23:59 TSİ: TEYDEB 1509 Programına son başvuru tarihi.


ÇAĞRI ve ICT-AGRI 2 HAKKINDA BİLGİ İÇİN 
http://ict-agri.eu/
http://www.tubitak.gov.tr
Taner BAHADIR Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: +90 312 298 94 54
e-posta: taner.bahadir@tubitak.gov.tr

 

 

Ufuk 2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2019 Çağrısı 14 Kasım 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

Çevre Alanı 2019 Çağrısı'nda proje başvurusu yapılabilecek iki alt çağrı bulunuyor. Bu alt çağrılar aşağıda sıralanmakta:

 • Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2019 Çağrısı
Öncelikli Ana Konular:   
 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer
Bahsi geçen konular özelinde toplamda 5 konu başlığı (10 alt konu başlığı)  bulunmakta olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 116 Milyon Avro. 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2019 Çağrısı
 Öncelikli Ana Konular:
 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Çevre, Ekonomi ve Toplum için Su Araştırmaları
 • Yenilikçi Şehirler
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 12 konu başlığı (19 alt konu başlığı)  içermekte olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 256.1 Milyon Avro. 
Konu başlıklarının detaylarına Katılımcı Portalı’ndan ve Çevre alanına ait Çalışma Programı’ndan ulaşabilirsiniz.

Her iki çağrı kapsamında proje başvurusu yapmak için son tarih 19 Şubat 2019.

Notlar:
Yukarıda belirtilen iki alt çağrıya ek olarak, KOBİ Aracı ve İnovasyona Hızlı Erişim yatay alanlarında da Çevre alanı özelinde projeler sunabilirsiniz.

Ufuk2020 Türkiye Resmi Sayfası’na, Ulusal İrtibat Noktaları’nın iletişim bilgilerine ve TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı!

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu. Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı Program Rehberine ve 2019 yılı son başvuru tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz. 


Bu kapsamda 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği kapsamında kurumsal, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacına sahip Stratejik Ortaklık Projeleri hakkında bilgilendirmede ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

 
Toplantı sunularına buradan ulaşılabilir.