EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

ICT-AGRI 2 Çağrısı Açıldı!

ICT-AGRI 2, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ICT-AGRI 2 projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) temsil etmektedir.

ÇAĞRI KONUSU
Çağrı, aşağıda belirtilen 3 temaya yoğunlaşmıştır. Bu üç temadan en az ikisinin kombine edildiği proje başvuruları beklenmektedir:

1. Bütüncül Tema: Hayvansal üretim sistemlerinin bütününe agroekolojik yaklaşım.
2. Teknik Tema: Hayvansal üretim sistemleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknik çözümler
3. Toplumsal Tema: Hayvansal ürünlerin üretim ve tüketimine toplumsal ve/veya ekonomik yaklaşım.

Çağrı konularının detayları ve isterlerine http://ict-agri.eu/ adresinden erişilebilmektedir.

 

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKE ve BÖLGELER
Türkiye, Almanya, Belçika (Flaman Bölgesi), Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya (Endülüs ve Murcia Bölgeleri), İsveç, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Şili, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan.

GEÇERLİ PROJE ORTAKLIKLARININ YAPISI
Projelerin; çağrıya katılan ülkelerden en az üçünden fon talebinde bulunan en az 3 farklı ortağın katılımı ile oluşturulması gerekmektedir.

PROJE BÜTÇE ve SÜRELERİ 
Çağrı için Başkanlığımızca belirlenen üst bütçe 1.000.000 Avro'dur. Çağrıda belirtilen kural gereği proje üst bütçeleri en fazla 333.000 Avro olacaktır. Proje süresi en fazla 36 aydır. Proje süresi için belirlenmiş bir alt sınır bulunmamaktadır.

 

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI 
ICT-AGRI 2 başvuru süreci, proje önerisi (proposal) sunulması şeklinde tek adımlı bir süreçtir. Başvurularda ilk koşul http://ict-agri.eu/ internet adresinde kayıtlı kullanıcı olunmasıdır. ICT-AGRI 2 - 2018 ÇAĞRI İLANI http://ict-agri.eu/node/14157 bağlantısını takip ederek internet adresine ve çağrıya kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sonrasında ise http://ict-agri.eu/node/13802 adresinden nasıl başvuru yapılacağına ilişkin yönergelere ulaşılabilmektedir. Proje başvurusu, proje konsorsiyumundaki ortak kuruluşlar adına proje koordinatörü tarafından, 03 Aralık 2018 (saat 14:00 CET) tarihine kadar ICT-AGRI 2 internet adresi üzerinden yüklenecektir.

BAŞVURU
2018 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'den firmalara (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’dir. 1509 Uygulama Esasları'nı TÜBİTAK web sitesinden edinebilirsiniz. (http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ uluslararasi-ortakli-destekprogramlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar)

ÇAĞRI TAKVİMİ 

08 Ekim 2018: Çağrı açılış tarihi.
03 Aralık 2018,14:00 CET: Proje başvurularının son teslim tarihi. (Uluslararası başvuru)
10 Aralık 2018, 23:59 TSİ: TEYDEB 1509 Programına son başvuru tarihi.


ÇAĞRI ve ICT-AGRI 2 HAKKINDA BİLGİ İÇİN 
http://ict-agri.eu/
http://www.tubitak.gov.tr
Taner BAHADIR Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: +90 312 298 94 54
e-posta: taner.bahadir@tubitak.gov.tr

 

 

Ufuk 2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2019 Çağrısı 14 Kasım 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

Çevre Alanı 2019 Çağrısı'nda proje başvurusu yapılabilecek iki alt çağrı bulunuyor. Bu alt çağrılar aşağıda sıralanmakta:

 • Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2019 Çağrısı
Öncelikli Ana Konular:   
 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer
Bahsi geçen konular özelinde toplamda 5 konu başlığı (10 alt konu başlığı)  bulunmakta olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 116 Milyon Avro. 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2019 Çağrısı
 Öncelikli Ana Konular:
 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Çevre, Ekonomi ve Toplum için Su Araştırmaları
 • Yenilikçi Şehirler
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 12 konu başlığı (19 alt konu başlığı)  içermekte olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 256.1 Milyon Avro. 
Konu başlıklarının detaylarına Katılımcı Portalı’ndan ve Çevre alanına ait Çalışma Programı’ndan ulaşabilirsiniz.

Her iki çağrı kapsamında proje başvurusu yapmak için son tarih 19 Şubat 2019.

Notlar:
Yukarıda belirtilen iki alt çağrıya ek olarak, KOBİ Aracı ve İnovasyona Hızlı Erişim yatay alanlarında da Çevre alanı özelinde projeler sunabilirsiniz.

Ufuk2020 Türkiye Resmi Sayfası’na, Ulusal İrtibat Noktaları’nın iletişim bilgilerine ve TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı!

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu. Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı Program Rehberine ve 2019 yılı son başvuru tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz. 


Bu kapsamda 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği kapsamında kurumsal, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacına sahip Stratejik Ortaklık Projeleri hakkında bilgilendirmede ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

 
Toplantı sunularına buradan ulaşılabilir.