Çerez Örnek

İdari Birimler


Mİ - Mali İşler

       Mali İşler Birimi; Merkezin mali kaynaklarını ve bütçesini yöneterek en üst seviyede fayda sağlamasına olanak tanımak, kısa – orta – uzun vadeli bütçe önerilerinin hazırlanması, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlara uygun olarak akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere ulusal – uluslararası projelerde yol gösterici olmaktır.

      Uyum, Bütünlük, İşbirliği, Kalite, Verimlilik, Profesyonellik ve Şeffaflık Mali İşler Biriminin temel değerleridir.

 

 

  • Merkezin hesaplarının yönetimi, yıllık bütçe önerilerinin hazırlanması, bütçeleme süreçlerinin takibi, hesapların mutabakatını sağlamak, ödemeleri onaylamak, kesin hesapları sunmak, gelir – gider raporlarını ve diğer rutin mali raporları hazırlamak.
  • Kaynakların departmanlardan gelen verileri tasnif ederek birimlere dağılımının merkezin öncelik ve ilkeleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, merkez ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının sağlanması.
  • Üniversite’de yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin mali süreçlerinde danışmanlık,
  • Yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin finansal takibi,
  • Personel maaş ve özlük işlerinin yürütülmesi,
  • Döner Sermaye finansal işlerinin takibi,
  • Uydu Laboratuvarlarının  finansal işlerinin takibi,
  • Tüm demirbaş ve sarf malzemelerinin tedarik süreçlerinin ve yatırımların planlanması, bütçelenmesi ve gerçekleştirmesi,
  • Ayniyat işlerinin takibi ve kayıt altına alınması,

 

Arda NARİN

Tel: 0232 3434400-105

E-posta: arda.narin@ebiltem.ege.edu.tr 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ