Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Üniversitemiz, 1994 yılından bu yana Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan, Ulusal ve Uluslararası tanınırlığa sahip EBİLTEM üzerinden yürütmektedir.

Üniversitemiz 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Proje çağrısında desteklenerek 10 üniversite arasında yer alan  “Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi” tüm Ege Bölgesine verdiği hizmetleri geliştirerek ve genişleterek sürdürmektedir. 

EÜ EBİLTEM-TTO, Üniversite - Sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, Ar-Ge, uluslararası teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda “tek durak merkez” olarak çalışmaktadır.

Ege Üniversitesi, tüm Ar-Ge faaliyetlerini ve sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) üzerinden yürütmektedir. EBİLTEM, Türkiye’nin İlk Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi olarak 1994 yılında kurulmuştur.

EBİLTEM üniversite- sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile    İnovasyon, Ar-Ge, uluslararası teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve uluslararası fonlar gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda 1994'den bu yana “tek durak merkez” olarak çalışmaktadır

1997yılından itibaren öğretim üyelerini Üniversite dışı destek arayışlarına teşvik etmek amacı ile üniversite üst yönetiminin kararı ile, Katma Bütçe’den Bilimsel Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı’na ayrılan ödeneğin 1/3’ü Üniversite dışı destekli projelerin  (Sanayi, TÜBİTAK, DPT, yurtdışı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi) eş finansmanı için EBİLTEM’ in koordinasyonuna ayrılmıştır.

İlk “Proje Sergisi ve Yarışması” nı 1998 yılında düzenleyen EBİLTEM, bugüne kadar 11 Proje Sergisi ve Yarışması, 6 Proje Pazarı gerçekleştirmiş ve bu etkinlikler ile 1000’in üstünde projeyi sektöre ve yatırımcılara tanıtmıştır. TÜBİTAK desteği ile bir üniversite tarafından düzenlenen ilk proje pazarı 2002 yılında EBİLTEM tarafından gerçekleştirilmiştir. “Inno-Venture 2007"  adlı etkinlik ile ilk kez  yeni konu ve yatırım arayışı içinde olan sektör temsilcileri ile araştırma kurumlarını, karşılıklı çıkarların korunmasının esas alındığı düzlemlerde bir araya getirilmiş, ülke ekonomisine katma değer yaratacak yeni oluşumlara fırsat verilmiştir. Proje pazarları ve yarışmaları, ilki 2010 yılında yapılan “Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri-ArEge” olarak iki yılda bir yapılmak üzere gelenekselleştirilmiştir.

EBİLTEM, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda ilk çalışmasına kurulduktan 5 yıl sonra, 1999 yılında başlamıştır. TPE ile imzaladığı protokol ile Türkiye üniversitelerinde ikinci “TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi”ni Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturmuştur. Oluşan bu birim kapsamında araştırmacı ve firmalara Sınai Mülkiyet hakları konusunda bilgi ve dokümantasyon desteği sağlamıştır.

2000yılında EBİLTEM, üniversite bünyesinde KOSGEB-TEKMER biriminin kurulmasına öncülük etmiştir ve halen “TEKMER Proje Seçim Kurulu”nda görev almaktadır. EBİLTEM, ilk spin-off firmasını da  (EGERT) bu yıl kurmuştur.

EBİLTEM uluslararası çalışmalarına 2000 yılı başında başlamış bugün itibari ile başta AB olmak üzere birçok ülkede çok sayıda kurum ve kuruluş ile etkin işbirliği halindedir. Türkiye'nin AB Altıncı Çerçeve Programı'na katılımının kararlaştırılması ile 2002yılında EBİLTEM çatısı altında “AB Programları Koordinasyon Ofisi” kurulmuştur. 11 yıldır TÜBİTAK ile işbirliği halinde Bölgesel AB Temas Noktası olarak faaliyet vermektedir.

2003 yılında gençlerin bilim ve teknolojiye karşı ilgilerini artırmak, merak uyandırmak, Ar-Ge ve inovasyona yönlendirmek ve bilim insanı olmaya özendirmek gibi amaçlarla, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile “Bilim Fuarı”, 2005’de  “TUBİTAK Liselerarası Proje Yarışması” Ege Bölgesi Koordinatörlüğü, AB 6.ÇP İnsan Kaynakları ve Hareketliliği Programı kapsamında 2006, 2007, 2008 yıllarında Avrupa Bilim Eğlence Gecesi I, II ve III  etkinlikleri ve 2008’den bu yana her yıl ilköğretim öğrencilerine yönelik “Bilim Haftası” etkinlikleri düzenlenmiştir.

2004yılında AB 6.ÇP kapsamında dahil olduğu Yenilik Aktarım Merkezi (IRC Network) Programı ile AB Komisyonu ile etkin bir işbirliği içerisine girmiştir. AB Komisyonu EBİLTEM’in Proje Koordinatörü olduğu Ege Yenilik Aktarım Merkezi’ni 33 ülkede bulunan benzer 71 Merkez arasında Avrupa’nın en başarılı teknoloji transfer ofisi seçmiştir. EBİLTEM 2007 yılından itibaren KOBİ’lere 40 yılı aşkın ücretsiz uzman desteği sağlayan “Hollanda Yabancı Uzman Programı- PUM” kurumlrı ile işbirliği içersindedir. 2008-2014 yıllarını kapsayan dönemde de Avrupa İşletmeler Ağı Projesini yürütmeye başlamıştır.

EBİLTEM TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi 2005yılından itibaren Patent Bilgi Merkezi Ağı- PATLIB üyesi olmuştur. Avrupa Patent Ofisi (EPO), 2010 yılında tüm PATLIB üyeleri arasında 17 pilot birimi destekleyerek ülkelerinde gerek akademiye gerekse sanayiye farklı hizmetleri vermelerini sağlamıştır. EBİLTEM bu merkezlerden birisi olarak seçilmiş ve ”Patent Araştırmaları Ofisi” bu proje kapsamında Kasım 2010’da kurulmuştur.  

Üniversite ile sanayinin işbirliği köprülerinin oluşturulmasında en önemli unsurlardan biri olan öğrencilerden de yararlanılması için EBSO-Üniversite Sanayi Koordinasyon Kurulu önerisi ve Ege Üniversitesi Senatosunun 2006 tarih ve 6/6 sayılı kararı ile, EBİLTEM’ de Türkiye’de özgün bir uygulama olan “Sanayi Deneyim Sertifikası Programı oluşturulmuştur. 

Ege Üniversitesi öncülüğünde İzmir’de 2009yılında başlayan İNOVİZ girişiminin koordinasyonu EBİLTEM tarafından yapılmaktadır.

EBİLTEM 2010 yılından beri, TÜBİTAK İŞBAP kapsamında desteklenen “Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi” projesinin de yürütücüsüdür.

EBİLTEM, yerel bir proje olan ve Üniversite-Sanayi işbirliğini hızlandırmak amacı ile imzaladığı protokol kapsamında İAOSB ile oluşturduğu “İlk Adım Ofisi” çerçevesinde bu OSB’de bulunan firmalara İAOSB Bölge Yönetim Binası’nda oluşturduğu ofis üzerinden hizmet vermekte, böylece üniversite ile sanayi arasındaki fiziki mesafeyi de en aza indirmektedir.

EBİLTEM ile KOSGEB “KOBİ’ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi” kapsamında işbirliğine giderek İzmir’de proje ortaklığı yapmıştır.

2011 yılında EBİLTEM, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda uzun süredir verdiği hizmetlerin bir sonucu olarak 2011 yılında TPE ve EPO tarafından “Türkiye Üniversitelerinde FSMH Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi”nin koordinatörü olarak atanmıştır. Türkiye’de ilk defa üniversite kaynaklı patentlerin yarıştığı “Ege-Ar-Ge ve Teknoloji Günleri-ArEge2” 28-30 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.

09 Nisan 2013 tarihinde imzalanan TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Sözleşmesi ile TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, teknolojinin ticarileşme sürecinin desteklenmesi, akademik araştırmalara lojistik destek sağlanması amacıyla bir ara yüz kuruluşu olarak EÜ EBİLTEM-Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye Üniversiteleri içinde 10 Üniversiteden birisi olarak 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür.

Ege Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin girişimcilik fikirlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek için oluşturulan ve TÜBİTAK 1601 Kapsamında desteklenen meristemEGE Girişimcilik Sertifika Programı 2013 yılında yürütülmeye başlanmıştır.

3. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri “Üniversite Patentlerinin Değere Dönüştürülmesi” ana temasıyla 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde yapılmıştır.

EÜ EBİLTEM-TTO, 22.03.2016 tarihinde TÜV-Thüringen belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi” belgesini almaya layık görülmüştür.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ