Çerez Örnek
canlı destek

Çalışma Yapısı ve Konuları

ÇALIŞMA YAPISI

EÜ EBİLTEM-TTO'nun üniversite ve sanayiye yönelik görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla oluşturulan, konularında deneyimli uzmanların yer aldığı, her biri kendi içinde bağımsız ancak aynı hedefe yönelik çalışan birimler, değişim ve gelişmeleri sürekli izleyerek değerlendirmekte, karşılaşılan sorunlara özgün çözümler üretmekte, bölgenin ihtiyaçlarındaki değişimi yakından izleyerek kendini geliştirmektedir.

EÜ EBİLTEM-TTO, faaliyetlerini kurumsal bir yapı altında:

 • Ekosistemin gereksinimlerine uygun olarak oluşturduğu dinamik birimlerle yürütmekte,
 • Birimler esnek çalışma sistemi içerisinde konularında uzmanlaşmakta, kendilerini sürekli yenilemekte,
 • Kurumsal anlayış ve profesyonel kadrosu ile gerçekleştirilen çalışmaları destek birimleriyle kolaylaştırmakta,
 • İlgili çalışmaların etkin yürütülmesi amacıyla geliştirdiği veri tabanları bulunmakta,
 • Profesyonel duyuru sistemine entegre edilen veri tabanları, hedef kitlesine doğru bilginin zamanında ulaşmasını sağlamakta,
 • Üniversite’de tüm bölüm ve merkezlerle işbirliği içerisinde çalışmakta, akademisyen ve araştırmacılara duyuru sistemi ile ulaşmakta,
 • Faaliyetlerini, web tabanlı proje yönetim ve raporlama sistemleri yoluyla profesyonelce yürütmekte,
 • Tüm faaliyet alanlarında, ekosistemde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarını geliştirdiği süreçlerle etkin şekilde yürütmekte,
 • Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği ağları oluşturarak hızlı çözüm sağlayan “tek durak merkez” olarak bütüncül bir servis sağlamaktadır.

 

ÇALIŞMA KONULARI

EÜ EBİLTEM-TTO 20 yıla yaklaşan çalışmalarıyla kazandığı deneyimlerini akademisyenler, araştırmacılar, bölgedeki sanayi sektörlerinin tüm kesimleri, kamu kurum ve kuruluşları, girişimcilere sunarak, aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Araştırmacıları kâğıt işleri ve benzeri yüklerden arındırarak daha üretken çalışabilmelerini sağlamak,
 • Üniversite araştırma ekosisteminin etkin çalışması için hızlı çözümler üretmek,
 • Temel ve uygulamalı alanlarda araştırma sonuçlarıyla ortaya koyulan yeni bilgilere dayalı teknolojilerin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi sürecini desteklemek ve yönetmek,
 • Üniversite ve sanayi Ar-Ge ve inovasyon projelerini desteklemek,
 • Fikri mülkiyet hakları, proje yönetimi, girişimcilik, kümelenme, inovasyon gibi farklı konularda eğitim, seminer, networking etkinlikleri düzenlemek,
 • Araştırmacı ve öğrencilerin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesi,
 • Fikri mülkiyet ve girişimcilik süreçlerini baştan sona yönetmek,
 • Bölge sanayicilerinin uluslararasılaşmasında “Tek Durak Merkez” olarak hizmet vermek,
 • Teknolojik gelişmeleri sektörel bazda izleyerek, bölge firmalarına duyurmak ve bağlı olunan uluslararası ağlar üzerinden yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ