Çerez Örnek

İdari Birimler


Özel Kalem

 

 • EÜ EBİLTEM-TTO santraline gelen tüm aramaların cevaplanması, ilgili kişilere aktarılması ve yönetim tarafından istenen aramaların yapılması
 • Yönetim ile ilgili randevuların oluşturulması
 • Gelen misafirlerin karşılanması
 • EBİLTEM-TTO ’ya   gelen tüm evrakların tasnifi ilgili kişilere yönlendirilmesi.
 • Gelen evraklara yanıt olarak veya münferiden yazılacak yazıların yazılması
 • Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonunun yapılması ve merkez ile ilgili kararların yazılması
 • EÜ Rektörlüğü ve tüm birimlere imzaya giden ve gelen evrakların takibi
 • Tüm personelin seyahatleri ile ilgili, ulaşım-konaklama-transfer-vize v.s. hizmetlerininin organize edilmesi
 • Personel izinlerinin takibinin yapılması
 • Binadaki tüm toplantı salonlarında düzenlenen toplantıların takviminin tutulması
 • Bina toplantı salonlarında yapılan tüm toplantıların öncesinde yönlendirme levhalarının yazılarının yazılması ve konuşmacılar için salona isimlikler hazırlanması
 • EBİLTEM tarafından organize edilen her türlü etkinlikte verilen görevlerin yapılması

Özge YORULMAZ

Tel: 0232 3434400-0

E-posta: ozge.yorulmaz@ebiltem.ege.edu.tr 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ