Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

M1 - Tanıtım ve Farkındalık

Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi’nin genel amacı, EÜ EBİLTEM-TTO faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır. Bu doğrultuda; 

  • EÜ EBİLTEM-TTO’nun tüm faaliyetlerinin web sayfasını, yazılı ve görsel basını ve sosyal medyayı kullanarak tanıtılması, Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılarak faaliyetlerimizin tanıtılması,
  • Üniversitemizde EÜ EBİLTEM-TTO faaliyetleri başta olmak üzere, ar-ge sistematiği, inovasyon, projeler, üniversite-sanayi işbirliği, destek programları, teknoloji transferi, FSMH, girişimcilik konularında farkındalık yaratmaya yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Ayrıca bizim dışımızda gerçekleşen tüm etkinliklerin de duyurulması, Üniversitemizin - sanayiye yönelik- sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının tanıtılması,
  • ”Firma-Araştırmacı Buluşma Günleri” ile farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip etmek için araştırmacı ve akademisyenlerle farklı firmaların ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi,
  • Proje Sergileri ve Yarışmalarının düzenlenmesi, Araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve sanayicilerin bilgi düzeylerini yükseltmeye yönelik seminer ve eğitimlerin düzenlenmesi gibi

çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İletişim:

Duygu HACIOĞLU

Tel: 0232 3434400-164

E-posta: duygu.hacioglu@ebiltem.ege.edu.tr