Çerez Örnek

M1 - Tanıtım ve Farkındalık

 

Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi’nin genel amacı, EÜ EBİLTEM-TTO faaliyetlerinin araştırmacılara, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır. Bu doğrultuda; 

  • EÜ EBİLTEM-TTO’nun tüm faaliyetlerinin web sitesi, sosyal medya, yazılı ve görsel basın kullanılarak tanıtılması, hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılarak faaliyetlerimizin tanıtılması,
  • Üniversitemizde EÜ EBİLTEM-TTO faaliyetleri başta olmak üzere, ar-ge sistematiği, inovasyon, projeler, üniversite-sanayi işbirliği, destek programları, teknoloji transferi, FSMH, girişimcilik konularında farkındalık yaratmaya yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Ayrıca bizim dışımızda gerçekleşen etkinliklerin paydaşlara duyurulması, Üniversitemizin - sanayiye yönelik- sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının tanıtılması,
  • Sektörel bazlı ”Firma-Araştırmacı Buluşma Günleri” ile araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi,
  • Araştırmacılar, sanayiciler ve öğrencilerin  araştırma, proje yazma, üniversite-sanayi işbirliği, FMH ve girişimcilik konularında yetkinliklerini arttırmaya yönelik seminer ve eğitimlerin düzenlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

İletişim:

 

Öğr.Gör. Pınar ERYEŞİL

Tel: 0232 3434400- 157

E-posta: pinar.eryesil@ege.edu.tr 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ