Çerez Örnek
canlı destek

M4 - Fikri Mülkiyet Hakları

EÜ EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Ve Lisanslama Birimi, araştırmacıların, öğrencilerin buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi, gerekli araştırmalarının yapılması, patent/faydalı model başvurularının gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ege Üniversitesi çalışanlarının Üniversite’deki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları buluş ve/veya eserlerin fikrî hak sahipliği, korunması ve ticarileştirilmesi hakkında tüm tarafların hak ve yükümlülükleri, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden doğabilecek ekonomik faydaların paylaşımı 04.02.2014 tarihli Ege Üniversitesi Senatosu kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olan “Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları” na göre yürütülmektedir. Ayrıca sanayicilerin ve girişimcilerin buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi ve patent ön araştırmalarının yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda;

 

            Ege Üniversitesi hak sahipliğindeki patentlere buradan ulaşabilirsiniz.

            Ege Üniversitesi akademisyenlerinin serbest buluşlarına buradan ulaşabilirsiniz.

            Bazı başarı hikayelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim:

Elif BAYÇIN

Tel: 0232 3434400-174

E-posta: patent@mail.ege.edu.tr

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ