Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

ÖĞR. GÖR. TARKAN SEVGİLİ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ YÜRÜTÜCÜSÜ

Ege Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Tarkan SEVGİLİ 1996 yılından beri EBİLTEM Bilişim Teknolojileri birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Tel: 0232 3434400-137

E-posta: tarkan.sevgili@ebiltem.ege.edu.tr 

 

ÖĞR. GÖR. PINAR ERYEŞİL, TANITIM, FARKINDALIK, BİLGİLENDİRME, EĞİTİM BİRİMİ

1995 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olmuştur. Çimentaş ve SNSM Organizasyon Şirketinde stajyer olarak çalışmıştır. Mezun olduktan sonra 1 yıl SNSM Organizasyon Şirketinde ve sırası ile Otel Ege Sağlık'ta Halkla İlişkiler Uzmanı ve organizasyon sorumlusu olarak, Pınar Süt' de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde görev almıştır. 2000 yılı Kasım ayından beri EBİLTEM' de Halkla İlişkiler ve İdari İşler Uzmanı olarak görev almaktadır. EBİLTEM tarafından düzenlenen kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu, planlanması, uygulanması ve gerekli duyuruların yapılmasında birimlere yardımcı olmaktadır. Basın ile ilişkilerin kurulması, kurumla ilgili haberlerin medyada yayımlanması için gerekli ortamların sağlanması, bu haberlerin arşivlenmesi görevlerini yürütmektedir. 

Tel: 0232 3434400-157

E-posta: pinar.eryesil@ebiltem.ege.edu.tr 

 

ÖĞR. GÖR. İBRAHİM DOĞRU, MUHASEBE BİRİMİ YÜRÜTÜCÜSÜ

Anadolu Üniversitesi, 2004 İşletme fakültesi mezunu olup, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (EBİLTEM) 1998 yılından günümüze değin çalışan Doğru, 2004 yılında uzman kadrosuna atanıp EBİLTEM Mali İşler Birim Sorumluluğuna terfi etmiştir. Üniversite - Sanayi işbirliği misyonunu gerçekleştirmek üzere yürütülen çalışmalarda aktif rol alıp, merkez giderlerini Devlet, Vakıf ve Döner Sermaye bütçesi olmak üzere üç kanaldan karşılamak ve belirtilen her üç bütçedeki tüm kalemleri bilim ve eğitim adına en yüksek verimi sağlayacak mali tabloları hazırlayıp, uygulama ve sonuç esnasında kayıt altına almak görev tanımları içerisindedir. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe tutarlarının harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yönetmeliğe vakıf olma ve ayrıca Sınai Mülkiyet Hakları – TPE konusunda eğitimli olmaktır.

Tel: 0232 3434400-124

E-posta: ibrahim.dogru@ebiltem.ege.edu.tr