Çerez Örnek
canlı destek

Kadromuz


İdari Kadro

 

DR. AYŞE DURĞAN DBEYS, PROJE DESTEK BİRİMİ YÜRÜTÜCÜSÜ

 

 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1996-2014 yıllarında Fen Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi, 2014-2017 yıllarında Dış İlişkiler ve AB Ofisinde Erasmus Uzmanı, 2018-2021 yıllarında Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü V. olarak görev almıştır. Üniversitemiz İstatistikçi kadrosunda bulunan Ayşe DURĞAN DBEYS 2021 Mart ayından itibaren EBİLTEM TTO bünyesinde Proje Destek Birimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Tel: 0232 3434400-170

E-posta: ayse.durgan.dbeys@ege.edu.tr

 

 

 

SERCAN ERTAŞ, PROJE DESTEK BİRİMİ UZMANI

Tel: 1996 doğumlu Sercan Ertaş, 2019 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 2021 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programından da mezun olan Ertaş uzman unvanını almıştır. Eylül 2020’den itibaren EÜ EBİLTEM-TTO Proje Destek Biriminde  uzman olarak görevini sürdürmektedir. EÜ EBİLTEM-TTO bünyesinde TÜBİTAK ARDEB, BİDEB, BİTO Ulusal Projelerde; takip, danışmanlık, mentörlük, planlama, tanıtma, eğitim konularında destek vermektedir. Bu konularla birlikte dijitalleşme sürecinde senkron, a-senkron eğitimlerde eğitim programlarının hazırlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesi konularında da destek sağlamaktadır.

0232 3434400-113

E-posta: sercan.ertas@mail.ege.edu.tr 


 

AHMET AKILLIOĞLU, SANAYİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÜRÜTÜCÜSÜ

 

 

2002 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2003-2004 yılları arasında İngiltere’de Süreç Entegrasyonu konusunda yüksek lisans diploma programını bitirdikten sonra kariyerine özel sektörde başlamış, 4 yıl Şişecam Holding’e bağlı Paşabahçe Mersin Fabrikası’nda üretim mühendisi ve proje sorumlusu olarak çalıştıktan sonra sırasıyla Cevher Jant ve İnci Akü şirketlerinde toplam 4 yıl üretim yöneticiliği yapmıştır.  2014 yılı Kasım ayı itibarı ile EÜ EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi’nde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimi almış ve 1 adet yeşil kuşak projesi bitirmiştir. Ayrıca, kalite yönetim sistemleri, üretim yönetimi, delegasyon, problem çözme teknikleri, proje yönetimi ve yalın üretim / yönetim konularında deneyim sahibidir. Şu anda Sanayi İlişkileri Birim Yürütücüsü olarak görevini sürdürmektedir.

Tel: 0232 3434400-176

E-posta: ahmet.akillioglu@mail.ege.edu.tr 

 

ANIL ŞENSÖZ, SANAYİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ UZMANI

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olan Anıl ŞENSÖZ, 2011-2013 yılları arasında önce mühendis havuzu programı dahilinde üretim mühendisi sonrasında yurtdışı satış mühendisi olarak görev almış olduğu Dönmez Debriyaj şirketinde Yalın üretim, Hat dengeleme, KANBAN sistemi, 5S denetimleri gibi konularda çalışmış olup ayrıca yurtdışı pazar araştırmaları, organizasyon düzenleme ve katılım sağlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve Turkquality desteği konularında tecrübe sahibidir. 2013-2015 yılları arasında FİGES ve SPIG şirketlerinde satış mühendisi olarak hem mühendislik hizmetleri hem soğutma sistemleri üzerine deneyim kazanmış olup, 2015 Ağustos ayından beri EÜ EBİLTEM-TTO bünyesinde Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Tel: 0232 3434400-171

E-posta: anil.sensoz@mail.ege.edu.tr 

 

HÜSNÜ DEMİR, SANAYİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ UZMANI

2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mevzun olmuştur. Mezuniyetinin sonrasında askerlik görevini tamamlayıp, 1 yıla yakın bir süre Ereyon A.Ş.'de Lojistik Departmanında çalışma imkanı bulmuştur. Mayıs 2012'de EÜ EBİLTEM-TTO çatısı altına girmiş ve Proje Uzman Yardımcısı olarak, Proje ve İş Geliştirme alanlarında çalışmaya başlamıştır. EBIC-Ege projesi kapsamında Ticari İşbirliği faaliyetlerinden sorumludur. 

Tel: 0232 3434400-110

E-posta: husnu.demir@mail.ege.edu.tr 

 

SERKAN YALÇIN, SANAYİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ UZMANI

2005 Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Serkan YALÇIN, lisans sonrası 2005-2007 arası web tasarımcı olarak çalışmış, akabinde medikal sektöre satış pazarlama pozisyonlarıyla başlamış, Optimum CRO firmasında klinik araştırma uzmanı olarak devam etmiştir. En son 2011-2015 yılları arasında GETINGE Sağlık Ürünleri Ankara Ofisinde Proje Satış Uzmanı olarak çalışmıştır. 2012-2015 yılları arasında İkinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Sağlık kurumları İşletmeciliği Önlisans programını bitirmiştir. İş hayatı dışında sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Serkan Yalçın Biyologlar Dayanışma Derneği bünyesinde Yönetim Kurulunda yer almakta olup  halen bilgi teknolojileri desteği(sosyal medya ve web teknolojileri) vermektedir. Aldığı eğitimler arasında Sinerjik satış yönetimi, satışta fark yaratma, CRA eğitimi, İlaç ruhsatlandırma uzmanlığı eğitimi, beden dili, kriz yönetimi, proje yönetimi ve web tasarımı bulunmaktadır. 2015 Eylül Ayı itibariyle EÜ EBİLTEM-TTO  Sanayi İlişkileri Birimi bünyesinde Firma-akademisyen eşleştirmeleri, firmaların inovasyon yetkinliğinin ölçülmesi uygulamaları, Sözleşme ve protokol süreçlerinin takibi ve koordinasyonu,  Döner sermaye Ar-ge ve Teknopark Ar-Ge Arayüz projelerinin koordinasyonu konularında hizmet vermektedir.

Tel: 0232 3434400-162

E-posta: serkan.yalcin@mail.ege.edu.tr 

 

ÖZGÜR GÜVENENLER, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BİRİMİ YÜRÜTÜCÜSÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1997 senesinde mezun olmuştur. Bir yıl süre ile MTA İzmir bölgesi Metropolitan projesinde stajyer olarak çalışmıştır. 6 yıl süre ile Adilna Sanovel ve Pfizer ilaç firmalarında tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışmıştır. Ayrıca Taymed Pfizer grubunda yeni mümessillerin uyum ve medikal eğitimlerini vermiştir. 2007 senesinde EBİLTEM'de göreve başlamıştır. Türk KOBİ'lerinin Hollandalı kıdemli uzmanlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti talep edebildikleri Yabancı Üst Düzey Uzmanlar Programı'nda (PUM) görev almıştır. EBİLTEM-TTO bünyesinde Avrupa Patent Ofisi desteği ile kurulan Patent Araştırmaları Ofisi'nde Patent uzmanı olarak çalışmakta olup, firmalara ve araştırmacılara patent hakkında genel bilgiler, patent araştırması, rakip patent analizi, faaliyet serbestliği, teknoloji izleme gibi hizmetler vermektedir. Bu kapsamda Avrupa Patent Ofisi tarafından Patent Bilgi Merkezlerine verilen “Advanced Patent Searches” eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen çeşitli eğitim ve seminerlere katılmıştır. Ankara Üniversitesi Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikri Mülkiyet öğrenim sertifika programına devam etmiştir. Ayrıca EBİLTEM KOSGEB işbirliği ile hayata geçirilen KOBİ'ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesinde EBİLTEM proje sorumlusu olarak görev almıştır. Şu anda EÜ EBİİTEM-TTO’ da Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.

Tel: 0232 3434400-121

E-posta: ozgur.guvenenler@mail.ege.edu.tr 

 

NİHAL İNİŞTE, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ UZMANI

Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı' nda ön lisans eğitimi aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamlamıştır.2011 yılına kadar özel sektörde bilişim teknolojileri konusunda deneyimleri olmuştur.2012 yılından beri EÜ EBİLTEM-TTO Bilgi İşlem biriminde görev yapmaktadır.

Tel: 0232 3434400-122

E-posta: nihal.iniste@mail.ege.edu.tr 

 

ARDA NARİN, MUHASEBE BİRİMİ UZMANI

2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası özel bir bankada 4 yıl süreyle bireysel portföy yöneticisi olarak çalışmış, bireysel ve kurumsal müşterilerin yatırım danışmanlığı ve finansal raporlamalarını gerçekleştirmiştir. Mayıs 2017 tarihinden itibaren EÜ EBİLTEM TTO bünyesinde Döner Sermaye ve TÜBİTAK TTO proje bütçelenmesi başta olmak üzere ödemelerin takibi ve muhasebeleştirilmesi görevlerini yürütmektedir.

Tel: 0232 3434400-105

E-posta: arda.narin@mail.ege.edu.tr 


 

ÖZGE YORULMAZ, YÖNETİM ASİSTANI

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.2003-2007 yılları arasında TURKCELL ve TEKNOSA gibi kurumsal firmalarda üstlendiği müşteri temsilciliği ve satış danışmanlığı görevleri sırasında “Etkin Satış Teknikleri ve İkna Yöntemleri”, “Mağazacılık Sistemleri” ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Satışta Alışkanlık” başlıklı sertifika programlarına katılmıştır. 2007 yılından itibaren reklam ve matbaacılık sektörüne geçiş yaparak idari işler asistanı olarak görev yapmıştır.2013 Mayıs ayında EÜ EBİLTEM-TTO kadrosuna katılmıştır.

Tel: 0232 3434400-0

E-posta: ozge.yorulmaz@mail.ege.edu.tr 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ