Çerez Örnek

Fikrimi Korumak İstiyorum

Akademisyenlere ve Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

Patent araştırması

EÜ EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Ve Lisanslama Birimi tarafından araştırmacıların çalışmaların yenilik değerlendirmesi için patent araştırması yapılır. Yeni bir ürün veya süreç geliştirirken, teknik problemlere çözüm ararken patent veri tabanlarında yapılacak patent araştırması, başka hiçbir bilgi kaynağından ulaşılamayacak teknik bilgiye ulaşma imkânı vermektedir. Patent araştırması ile yeniliğe konu olan ürüne ait tüm soruların Ar-Ge çalışmasına başlamadan veya üretime geçmeden önce ortadan kalkmasına olanak sağlayacaktır. Daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılması ve muhtemel bir vakit kaybı önlenebilmektedir.

 

Buluş Bildirimi ve Değerlendirilmesi

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 121. Maddesi gereği buluş olduğunu düşünülen çalışmalar Üniversite’ye bildirilmelidir. Aşağıdaki formu doldurarak buluşlarınızı EBİLTEM TTO’ ya iletebilirsiniz.

Buluş Bildirim Formu

Araştırmacıların bilimsel çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşlar yenilik, patentlenebilirlik kriterleri ve ticari potansiyel açısından değerlendirilir.  Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından başlatılan, yürütülen ya da tamamlanmış olan çalışmaların buluş niteliği taşıdığı düşünülüyor ise, ilgili araştırmacının, çalışmanın mümkün olan en erken aşamasında bunu EÜ EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Ve Lisanslama Birimi'ne bildirir. Ticarileşme potansiyeli olduğu tespit edilen buluş bildirimleri için patent / faydalı model başvurusu ve başvuru aşamalarında birebir yönetim desteği sağlanır. Ege Üniversitesi Patent Portföyünde yer alana başvurular için tüm süreç takip edilir.

Ticarileştirme Çalışmaları

EÜ EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi,  ticarileşme potansiyeli olduğu tespit edilen buluş bildirimleri için patent / faydalı model başvurusu ve başvuru sonrasında birebir yönetim desteği sağlar. Ticari potansiyelin belirlenmesi, pazar araştırmasının yapılması firma ve yatırımcı görüşmelerinin yapılması, lisanslama aşamalarında da birebir aktif hizmet vermektedir. Sonuç olarak EÜ EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Biriminin hizmet ve destekleri projenin başlangıç aşamasından başlayıp son aşama olan ticarileştirmeye kadar olan kısmına kadar sürmektedir.

İletişim:

Elif BAYÇIN

Tel: 0232 3434400-174

E-posta: patent@mail.ege.edu.tr

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ