EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYDU LABORATUVARI

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü içeriğinde yer alan "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı’nın kuruluş çalışmaları 1995 yılında başlatılmış ve Ekim- 2001 yılında da bugünkü şeklini almıştır. Uzaktan algılama sisteminin geliştirilmesiyle topraktaki nem oranının ölçümü, yıllık zeytin sayımı, ildeki dikili arazi alanlarının tespiti uzaktan uydu görüntüleriyle sağlanabilmektedir. Laboratuvar pek çok kurum ve kuruluşu hedef alan çeşitli eğitim ve kurslar vermekte, üniversite içinde pek çok birim ile koordineli çalışılmaktadır.