Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ege Üniversitesi Ar-Ge Çalışması Başvuru Formu

26.02.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yürütecekleri Ar-Ge Projeleri için başvuru formudur. Başvurusu kabul edilerek ilgili projede görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir.

Ege Üniversitesi Ar-Ge Çalışması Başvuru Formu