Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Buluş Bildirim Formu

Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından başlatılan, yürütülen ya da tamamlanmış olan çalışmaların buluş niteliği taşıdığı düşünülüyor ise, ilgili araştırmacının, çalışmanın mümkün olan en erken aşamasında bu formun doldurulup EBİLTEM- TTO ilgili personeline iletmesi gerekmektedir. EBİLTEM TTO personeli bu formdaki bilgiler doğrultusunda araştırmacıları patent/ faydalı model süreçlerinde yönlendirmektedir.

Buluş Bildirim Formu