EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

SZL-19-İNHİSARİ OLMAYAN PATENT SÖZLEŞMESİ

İlgili sözleşme formatı E.Ü akademisyenlerinin buluşları sonucu ortaya çıkan ve birden çok firmaya lisanslamak amacıyla kullanılmaktadır.

SZL-19-İNHİSARİ OLMAYAN PATENT SÖZLEŞMESİ

 

İmza Süreci Notları:

  1. Sözleşmenin/protokolün imza sayfasında yer alacak isimler Kurum/Kuruluşun imza sirkülerinde belirtilen bu tür sözleşmeleri imzalamaya yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Belgenin tek kişi tarafından imzalanması durumunda, sirkülerde ilgili kişinin tek başına imzaya yetkili olduğunun Kurum/Kuruluş tarafından teyit edilmesi gereklidir. Aksi halde sözleşme yasal olarak geçersiz olup kabul edilememektedir.
  2. Kurum/Kuruluş adına belgeyi imzalayanların yetkilerini gösterir güncel imza sirkülerinin bir kopyası gereklidir (EÜ de kalmak üzere eposta olarak sanayiproje@ebiltem.ege.edu.tr adresine gönderilmesi yeterlidir).
  3. Belge 3 nüsha olarak hazırlanmalı, her sayfanın paraflanması ve imza sayfasının imzalanması gereklidir.
  4. Kurum/Kuruluş ve bölüm/birim imza ve parafları tamamlanmış belgeler, imza sirküleriyle birlikte EÜ EBİLTEM-TTO’ya gönderilmelidir. Rektör imzalarının alınmasının ardından bir nüshası EÜ adına TTO’da dosyalanıp, diğer nüshalar ilgili bölüm/birime gönderilecektir.
  5. Belgenin orijinal 1 nüshasının Ege Üniversitesi adına EÜ EBİLTEM-TTO dosyalanması zorunludur. 3 nüshadan az yapılması talep edilirse, Gerekli olduğu durumlarda, EÜ EBİLTEM-TTO tarafından aslı gibidir yapılmış kopyası diğer taraflara verilebilir.