canlı destek

Farmasötik Teknolojiler Ve Biyoteknoloji

 • PB-01 - ( PDF ) Dislipidemi Tedavisi için Rosuvastatin Süper Jenerik Formülasyonu
 • PB-02 - ( PDF ) Pnömöni Tedavisi  İçin  Netilmisin İçeren Kuru  Toz İnhaler Formülasyonu
 • PB-03 - ( PDF ) Tırnak Mantarının Topikal Tedavisi İçin Formülasyon
 • PB-04 - ( PDF ) Nitrik Oksit Sentaz  Aktivitesinin Non-Radyoaktif  Ölçümü İçin Biyosensör
 • PB-05 - ( PDF ) İçi Boş Yapıda  Farklı Şekillerde Bakteriyel Selüloz Üretimi  İçin Reaktör
 • PB-06 - ( PDF ) Bitkilerde Hastalık Kontrolü İçin Biyo-kontrol Ajanı
 • PB-07 - ( PDF ) Radyoişaretli Antikanser İlacı ve DNA ile Görüntülenmesine İlişkin Yöntem
 • PB-08 - ( PDF ) Yeni Bir Biyoreaktor Tasarımı
 • PB-09 - ( PDF ) Statik Sıvı ve Katı  Kültürde Fungal  Üretimler İçin Entegre Biyoreaktör Sistemi
 • PB-10 - ( PDF ) PTA Atıksuyunun Biyoparçalanması için İki Fazlı Anaerobik Reaktör Sistemi
 • PB-11 - ( PDF ) Yeşil Teknoloji  ile Ag Nanopartikül  Üretim Yöntemi
 • PB-12 - ( PDF ) Propolisteki  Alerjen Bileşenlerin Biyotransformasyon Yolu ile Azalltılması
 • PB-13 - ( PDF ) Organik  Tarım İçin Mikrobiyal Gübre Olarak Bacillus Subtilis Üretim Optimizasyonu

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ