canlı destek

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

 

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

 

Yeni çağrısı kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecek ve bu projelere öncelik tanınacaktır.

 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği;

 • makine/teçhizat,
 • sarf malzemesi,
 • seyahat,
 • hizmet alımı vb.
 • giderler için hibe desteği sağlanır.

 

Destek Miktarı: 6.000 TL

Destek Süresi: En fazla 12 Ay

 

Başvuru Koşulları

 • Ön lisans veya Lisans öğrenimi görüyor olmak,
 • Akademik Danışman olması zorunlu,
 • Devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer almamış olmak,
 • Aynı Dönemde Tek Başvuru,
 • Daha önce aynı proje için destek almamış olmak,
 • Açık öğretim ve Hazırlık Sınıfı Başvuramaz,
 • Takım kurulabilir;  1 Proje yürütücüsü en fazla üç proje ortağı,

 

Başvuru Belgeleri

 • Araştırma Önerisi
 • Bölüm Onay Yazısı ve Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 • Transkriptler ve Taahütname

 

Değerlendirme ve Desteğin Başlatılması

 1. Ön İnceleme
 2. Bilimsel Değerlendirme
 3. Desteğin Başlatılması için Gerekli Belgelerin İstenmesi
 4. Sonuçlandırma

 

Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2022 - 20 Haziran 2022 (17.30)

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

2022 yılı 1. döneminde yapılan güncellemelere ve programla ilgili daha fazla bilgi için TÜBİTAK’ın web sitesini ziyaret ediniz.

 

 

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

 

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği;

 • makine/teçhizat,
 • sarf malzemesi,
 • seyahat,
 • hizmet alımı vb.
 • giderler için hibe desteği sağlanır.

 

Destek Miktarı: 7.500 TL

Destek Süresi: En fazla 12 Ay

 

Başvuru Koşulları

 • Ön lisans veya Lisans öğrenimi görüyor olmak,
 • Akademik Danışman olması zorunlu,
 • Sanayi Danışmanı olması zorunlu,
 • Devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer almamış olmak,
 • Aynı Dönemde Tek Başvuru,
 • Daha önce aynı proje için destek almamış olmak,
 • Açık öğretim ve Hazırlık Sınıfı Başvuramaz,
 • Takım kurulabilir;  1 Proje yürütücüsü en fazla üç proje ortağı,

Sanayi Danışmanı Kim Olabilir

 • Özel Sektör Kuruluşu; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış ArGe birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri,
 • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları

Başvuru Belgeleri

 • Araştırma Önerisi
 • Sanayi ve Bölüm Onay Yazısı ve Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 • Transkriptler ve Taahütname

Değerlendirme ve Desteğin Başlatılması

 1. Ön İnceleme
 2. Bilimsel Değerlendirme
 3. Desteğin Başlatılması için Gerekli Belgelerin İstenmesi
 4. Sonuçlandırma

 

Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2022 - 20 Haziran 2022 (17.30)

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

2022 yılı 1. döneminde yapılan güncellemelere ve programla ilgili daha fazla bilgi için TÜBİTAK’ın web sitesini ziyaret ediniz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ