Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Scopus tarama portalı tarafından geliştirilen ve akademik performans istatistiği oluşturmaya yarayan SciVal veritabanı, 2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacılarının hizmetine sunulmuştur.

Üç farklı modülde (Overview, Benchmarking ve Collaboration) akademik performans tarama imkanı veren SciVal; araştırmacı, kurum (üniversite/özel sektör), ülke, bölge ve küresel bazda akademik yayın ve atıf performanslarını yazılı ve görsel istatistik bilgiler halinde kullanıcılarına sunmaktadır. Bunun yanında SciVal, araştırmacıları, uygun tarama parametreleriyle yapılan analizlerle konu başlığı ve kurum bazlı potansiyel Üniversite/Üniversite ve Üniversite/Sanayi İşbirliği olasılıkları için de bilgilendirmektedir.

Özellikle ikili işbirliklerinin oluşturulması ve Üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığının daha da geliştirilmesi açısından çok faydalı olacak SciVal veritabanı modülleri için, Ön Kullanım Modül Eğitimi asenkron şekilde oluşturularak, EÜ EBİLTEM-TTO, AROM ve UZEM işbirliğiyle öğretim üyelerimiz ve araştırmacılarımıza sunulacaktır.

Ege Üniversitesi Öğretim elemanları ve Lisansüstü öğrencilerinin erişimine açılacak asenkron eğitimimize ulaşmak için sisteme kaydınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Son kayıt tarihi: 10 Ocak 2021

Kayıt için tıklayınız.

İletişim:

Sercan ERTAŞ (EÜ EBİLTEM-TTO)

E-posta: sercan.ertas@ebiltem.ege.edu.tr