Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz, 1994 yılından bu yana Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan, Ulusal ve Uluslararası tanınırlığa sahip EBİLTEM üzerinden yürütmektedir.

Üniversitemiz 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Proje çağrısında desteklenerek 10 üniversite arasında yer alan  “Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi” tüm Ege Bölgesine verdiği hizmetleri geliştirerek ve genişleterek sürdürmektedir. 

EÜ EBİLTEM-TTO, Üniversite - Sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, Ar-Ge, uluslararası teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda “tek durak merkez” olarak çalışmaktadır.