Çerez Örnek
ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, firmaların inovasyon yeteneklerinin artırılması programı kapsamında  seçilen firmalarımız ÜSİMP tarafından geliştirilen, firmaların inovasyon yeteneklerini ölçmelerini sağlayan bir araç olan İnovasyon karnesi  firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.

Program kapsamında firmanız 24 parametrede incelenerek ve toplantı sonrası tarafınıza geliştirme ihtiyacı görünen noktaları gösteren ve öneriler getiren ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ