Çerez Örnek
canlı destek
EGE ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ BELGESİ 2018-2023

Üniversitemiz araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, etkinliğini artırmak ve mükemmeliyet odaklarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği çalıştaylar ve anket çıktıları sonucunda 2009 yılında Araştırma Politikası ve Stratejisi çalışmalarını başlatmıştır.

Bu çalışmaların amacı, Üniversitemiz Ar-Ge ve inovasyon etkinliklerinin yarattığı toplumsal faydanın mevcut durumunu, eksikliklerini ve güçlü yanlarını saptamak ve iyileştirmeye yönelik etkinlikler için bir eylem planı geliştirmek olarak tanımlanmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ