-> Anasayfaya Dön...

EGE ÜNİVERSİTESİ TASARIM BİRİMİ PROTELYE AÇILDI!


Ege Üniversitesi bünyesinde, ürün ve hizmetlerin, topluma katma değer yaratması için Araştırma ve İnovasyon Yaklaşımlı farklı bir TASARIM MERKEZİ olarak hizmet verecek olan PROTELYE, ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnci Binası’ nda 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ Protelye’ nin fikirden ürüne giden süreçte özellikle girişimcilerin iş fikirlerinin prototiplerinin oluşturulması konusunda önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Üniversitelerdeki araştırmaların, çeşitli kurum-kuruluşların, serbest girişimcilerin-mucitlerin, geliştirdikleri projelerin tasarımlarının yapılacağı, modelleme ve prototiplerinin gerçekleştirilebileceği tam donanımlı bir atölye olarak faaliyete başlayacak olan PROTELYE, proje/ürün fikri olan ama uygulamaya dökecek, projeyi hayata geçirecek teknik yeterliliği olmayan fikir sahiplerinin projelerinin ürüne dönüşmesi, sonrasında da patentlenmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir birim olarak kurgulandı ve hizmetlerini EÜ EBİLTEM TTO modüllerinin desteği ile ideEGE.TGB bünyesinde gerçekleştirecek.

Fikir sahibi kişilerin en büyük problemi, fikirlerini hayata geçirmeleri için birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanmış süreçlere, her aşama için kesintisiz hizmet veren gerekli ortamlara, patente dönüştürüp ticarileştirebilmeleri için de gerekli uzman desteğine sahip olmamalarıdır. Protelye, Ege Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel yol göstericiliğinde gerek EÜ EBİLTEM TTO modülleri desteği ile fikirden ürüne giden süreçte kesintisiz hizmet vermesi gerekse ideEGE.TGB nin imkanlarından yararlanıyor olması nedeniyle alışılmış fab-lab’lerden farklı bir yapıya sahip. Yaratıcı fikirlere ve her sektörden ihtiyaçlara çözüm önerileri olan girişimcilerin, şirketlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesi ve ekonomik hayata kazandırılması süreçlerinin bir parçası olarak faaliyet gösterecek olan PROTELYE Ege Üniversitesi’ nin tasarım birimi olarak hizmet verecek.


-> EBİLTEM TTO Hakkında Ayrıltılar...

EBİLTEM TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Desteği Aldı...

Yeni fikirlere, bağlantılara mı ihtiyacınız var?

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, teknolojinin ticarileşme sürecinin desteklenmesi, akademik araştırmalara lojistik destek sağlanması amacıyla bir ara yüz kuruluşu olarak E.Ü. EBİLTEM-TTO, Türkiye Üniversiteleri içinde 10 Üniversiteden birisi olarak 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür...

-> EBİLTEM Etkinliklerinin Tam Listesi...
ETKİNLİKLERİMİZ

AÇIK GÜN


Ar-ge, inovasyon, destek programları, proje geliştirme, sanayi ilişkileri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, ticarileştirme ve girişimcilik konularında öğretim elemanlarımızın bireysel sorularını yanıtlamak için her çarşamba saat 12:00-13:30 arası, EBİLTEM Toplantı Salonu’nda her TTO modülünden bir kişi olmak üzere E.Ü. EBİLTEM-TTO uzmanları hazır bulunacaktır.

-> EBİLTEM İlgi Alanları Hakkında Ayrıltılar...

-> Anasayfaya Dön...

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: DERMALIX2014 yılında Ege Üniversitesi tarafından desteklenerek uluslararası patent başvurusu yapılan “DERMALIX-Açık Yaraların Hızlı Ve Etkili Tedavisini Sağlayan Yara Örtüsü” buluşu, elde ettiği başarılarla yoluna devam ediyor.


Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı araştırmacıları Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi ve Doç. Dr. İpek Eroğlu tarafından geliştirilen buluşun ticarileştirilmesi çalışmaları hız kazanarak, EÜ EBİLTEM-TTO desteği ile farklı kurumlar ile işbirlikleri kuruldu.


-> Anasayfaya Dön...

ideEGE-TGB ARAYÜZ BİRİMİ


Bilindiği gibi, Öğretim üyelerimiz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı uyarınca, ürettikleri bilgi ve teknolojilerin ekonomik değer yaratabilmesi için şirket kurabilmektedir. Bu kapsamda sağlayacakları gelir vergiden muaf olup Üniversitemiz Döner Sermaye sisteminin dışında değerlendirilmektedir. Ancak, öğretim üyelerimiz ürettikleri bilgi ve teknolojilerden ekonomik değer yaratabilmek için mutlaka şirket kurmak zorunda değildirler. 


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesi (2) fıkrasının, Yönetici şirket ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin doğrudan Ar-Ge faaliyetleri de yapmasına imkan vermektedir. Bu kapsamda, öğretim üyelerimiz ile iş dünyası arasında yapılacak ortak Ar-Ge çalışmaları ideEGE-TGB A.Ş. desteği ile kurumsal bir düzlemde yürütülebilecektir. 


ideEGE-TGB  A.Ş.  doğrudan Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek bir arayüz yapı olarak, başta öğretim üyelerimiz olmak üzere, taraflar için bir güven unsuru olacak,  fikri mülkiyet haklarının belirlenmesi ve korunması gibi karşılaşılabilecek maddi ve manevi tüm sorunlar için çözüm aranmasında gerekirse hukuki yola da başvurarak yardımcı olabilecektir.


Firmalara Ar-Ge hizmeti vermek isteyen öğretim üyelerimiz, EÜ EBİLTEM – TTO’ya başvurmaları halinde talep sahipleriyle kurumsal olarak bir araya getirileceklerdir. Tarafların görüşmeleri sonucunda ortak bir Ar-Ge konusunda uzlaşılması durumunda ideEGE–TGB A.Ş. tarafından Ar-Ge niteliği onaylanan projelerde öğretim üyesinin ideEGE–TGB A.Ş. adına görevlendirilmesi yapılacaktır.


Ar-Ge hizmeti almak veya vermek isteyen öğretim üyelerinin ve firmaların izlemesi gereken süreç haritası ile ilgili formlar aşağıda yer almaktadır.


-> Anasayfaya Dön...

Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve EsaslarıEge Üniversitesi çalışanlarının Üniversite’deki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları buluş ve/veya eserlerin fikrî hak sahipliği, korunması ve ticarileştirilmesi hakkında tüm tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden doğabilecek ekonomik faydaların paylaşımına dair ilkeleri içeren “Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları” 04.02.2014 tarihli Ege Üniversitesi Senatosu kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

EKLER:


-> Anasayfaya Dön...

POLENEGE


EÜ Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Tanıtım-Farkındalık Birimi Uzman Yardımcısı Duygu Hacıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu program ile EÜ EBİLTEM-TTO’ nun faaliyetleri ve hizmetleri konusunda izleyiciler bilgilendirilmektedir. Polenege programını iki haftada bir 09:30-10:00 saatleri arasında Ege Üniversitesi Tv’de canlı olarak izleyebilirsiniz.Polen EGE Tüm Bölümler

-> Anasayfaya Dön...

EGE ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Altyapısı


Kurulan sistemle öncelikle "EGE Üniversitesi" bünyesindeki laboratuvarların olanak ve kabiliyetlerinin belirlenmesi, öğretim üyelerinin laboratuvar altyapısına kolayca erişebilmeleri ve verilen endüstriyel hizmetlerin listelenmesi yoluyla sanayi-üniversite bağlantısını pekiştirecek bir ara yüz oluşturulması hedeflenmiştir.


Sitede "Anahtar Kelimeler" yoluyla arama yapan kullanıcılar, arama sonucunda ulaşacakları Laboratuvar Profil Sayfası’ndaki iletişim bilgilerini kullanarak yetkili öğretim üyeleriyle irtibata geçebilecek, hem laboratuarların altyapısı hakkında bilgi edinebilecek hem de talep ettikleri test-deney-analiz ve ölçümleri yaptırabileceklerdir.


EGE Laboratuvar Altyapısı ile ilgili e-posta adresimiz:
egelab@ebiltem.ege.edu.tr


EGE ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Altyapısı Sorgulama Portalı


-> Anasayfaya Dön...

Arama Motorları


Üniversitemiz, sahip olduğu bilim ve araştırma altyapı potansiyelini yeni ürün ve üretim teknolojilerine dönüştürmek, var olan bu potansiyeli firmalar ile girişimcilerin hizmetine sunarak, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek üzere çalışmalar yürütmektedir.


Sanayicilerin Ege Üniversitesi hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacı ile geliştirilmiş bu site ilgilileri daha fazla bilgi için bağlantılı adreslereyönlendirmekte ve üç farklı arama hizmeti sunmaktadır.-> Anasayfaya Dön...

PUSULAHangi proje desteği size
daha uygun bilemiyorsanız!

Pusulamızı kullanmaya
başlamak için tıklamanız yeterli...
-> Anasayfaya Dön...

E.Ü. EBİLTEM-TTO PROJE BURS FIRSATLARI


 • Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü mezunu lisansüstü bursiyer aranmaktadır

 • Ege Üni Makine Müh Böl Proje bursiyeri talebi

-> EBİLTEM Kısayolları
KISAYOLLAR
Seçim Filitresi
 • Tümü

 • Teknopark Mevzuatı Belgeleri

 • Açık Destek Çağrıları, Eylül Bülteni, Sayı-15

 • EBİLTEM TTO NASIL ÇALIŞIR BROŞÜRÜ

 • EBiLTEM-TTO Broşürü

 • Proje Kimlik Numarası

 • Proje Kimlik Numarası Yol Haritası

 • AR-GE DESTEKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

 • AB Projeleri Başvuru Kodları

 • E.Ü.Müh Fak. Araştırma, Geliştirme ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ekosistemi Raporu

 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9