EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalite Politikamız

Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi (EÜ EBİLTEM TTO), kurulduğu 1994 yılından bu yana gerek hizmet alanı gerekse yürüttüğü projelerin nicelik ve nitelik olarak zenginleşmesi sonucunda, yürütücüsü olduğu projeler kapsamında belirlenmiş olan süreçlerini ve bu süreçlere ait tüm hizmet alt yapısının temel taşlarını oluşturan personel ve bilgi birikimi unsurlarının etkileşimini, hizmetlerinden yararlananların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılandırmış ve bu sistemi uygulamaya koydu.

22.03.2016 tarihinde TÜV-Thüringen belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi” belgesini almaya layık görüldü.

EÜ EBİLTEM TTO, bu belge ile verdiği hizmetleri daha etkin biçimde ölçebilme, sürekli iyileştirme noktalarını tespit edebilme ve aynı zamanda tek durak hizmet noktası olarak, taleplere standartlaşmış iş yapış kabiliyeti sayesinde daha hızlı cevap verebilmenin gururunu taşımaktadır.

Kalite Polikamız;

EÜ EBİLTEM-Teknoloji Transfer Ofisi-(EÜ EBİLTEM-TTO), bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; kurum/kuruluşlar ve/veya disiplinler/sektörler arası Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı işbirliklerini farkındalık oluşturarak planlayan, ulusal/uluslararası destek mekanizmalarını da kullanarak geliştiren, izleyen, yönlendiren, iyileştiren; bireysel ve/veya ekip çalışmalarından doğan fikri mülkiyet haklarını belirleyen, koruyan ve yöneten; çıktıların ticarileştirilmesine yönelik teknolojik değerlemeyi yapan, lisanslama, girişimcilik ve şirketleşme süreci ile ilgili alanlarda müzakere sürecini yürüten ve yöneten; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemlerini de gözeterek koşulsuz müşteri/ hizmet alan memnuniyeti odaklı çalışmayı ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmeyi taahhüt eden bir ara yüz kurumdur.

                                                                 

 

                                                                                      EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü