EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Konuları

EÜ EBİLTEM-TTO 20 yıla yaklaşan çalışmalarıyla kazandığı deneyimlerini akademisyenler, araştırmacılar, bölgedeki sanayi sektörlerinin tüm kesimleri, kamu kurum ve kuruluşları, girişimcilere sunarak, aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Araştırmacıları kâğıt işleri ve benzeri yüklerden arındırarak daha üretken çalışabilmelerini sağlamak,
  • Üniversite araştırma ekosisteminin etkin çalışması için hızlı çözümler üretmek,
  • Temel ve uygulamalı alanlarda araştırma sonuçlarıyla ortaya koyulan yeni bilgilere dayalı teknolojilerin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi sürecini desteklemek ve yönetmek,
  • Üniversite ve sanayi Ar-Ge ve inovasyon projelerini desteklemek,
  • Fikri mülkiyet hakları, proje yönetimi, girişimcilik, kümelenme, inovasyon gibi farklı konularda eğitim, seminer, networking etkinlikleri düzenlemek,
  • Araştırmacı ve öğrencilerin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesi,
  • Fikri mülkiyet ve girişimcilik süreçlerini baştan sona yönetmek,
  • Bölge sanayicilerinin uluslararasılaşmasında “Tek Durak Merkez” olarak hizmet vermek,
  • Teknolojik gelişmeleri sektörel bazda izleyerek, bölge firmalarına duyurmak ve bağlı olunan uluslararası ağlar üzerinden yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak.

EÜ EBİLTEM-TTO, Ege Üniversitesi’nin alt yapısı ve uzman havuzunun verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, Ar-Ge proje destekleri sağlayan bir profesyonel Proje Üretim Merkezi ve Danışmanlık birimi olarak Üniversite – Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüzey kuruluşu olarak görev yapmak misyonunu üstlenmektedir.