EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaçlar

Faaliyetlerini kurumsal ve bölgesel ihtiyaçlara dayandıran E.Ü. EBİLTEM-TTO, akademisyen, araştırmacı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çok farklı konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermek üzere aşağıdaki ana amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Ege Üniversitesi’nde temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
 • Rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 • Üniversite’deki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırmak
 • Akademik Birimler arası ortak çalışmaları arttırmak
 • Sanayi ile iletişim ağını güçlendirmek, 
 • Sanayi ile işbirliğini geliştirmek ve profesyonel düzeyde danışmanlık hizmeti vermek, kurumlara yönelik projeler üretmek ve yeni projeleri hayata geçirmek,
 • Sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye gelmek,
 • Sanayiye uygun proje destek programlarının, tanıtımını yapmak ve bölge sanayinin öncelikli alanlarına yönlendirmek,
 • Bölge sanayicilerinin araştırma geliştirme potansiyelini geliştirmek için AB projeleri ile ilgili bir bilgi ağı oluşturmak,
 • Sanayi kuruluşu ve/veya firmalarla patent ve faydalı model başvurusu için ortak proje çalışmaları yapmak,
 • Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek,
 • Proje pazarları organize ederek, sanayiciyi ilgilendirecek fikirlere yatırımcı aramak.