canlı destek

Ege Bölgesi için Mühendislik Alanına Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

 

EÜ EBİLTEM-TTO tarafından 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında “Ege Bölgesi için Mühendislik Alanına Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin genel amacı; Ege bölgesi Mühendislik alanındaki araştırmacıların TÜBITAK ARDEB projeleri konusunda bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, TÜBİTAK ARDEB proje başvurularında kaliteyi geliştirerek üniversite ve bölge adına başvuru ve kabul oranlarında artış sağlamak amaçlanmaktadır. Etkinliğin bir diğer hedefi de katılımcıları disiplinlerarası çalışma kültürüne yönlendirmek ve farklı disiplinlerden araştırmacıların birlikte proje oluşturmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili

  • En az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
  • Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmak, 
  • Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi ve Uluslararası Projeler (COST, ERA-NET, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri, İkili İşbirliği Projeleri vb.) yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
  • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
  • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması. 
  • İntihalden ceza almamış olmak. 
  • Eğitime seçilen katılımcıların etkinliğin her aşamasına tam katılımları zorunludur.
  • Eğitime seçilen katılımcılar, yerlerine başkalarını gönderemez veya dahil edemezler. 
  • Eğitime katılacaklar, eğitim öncesinde verilebilecek olan eğitim hazırlıklarını gerçekleştireceklerini vaat ederler.

Eğitim kontenjanı Ege Bölgesi Mühendislik Alanında 30 kişiyle sınırlı olup katılımcılar; gelecek olan başvurular arasından, moderatörler tarafından grup, çalışma konuları ve dinamiği dikkate alınarak belirlenecektir.

Tüm bu koşulların sağlanması durumunda , Ege Bölgesi'nde yer alan bir Üniversiteye mensup olmak ve kayıt sırasına göre öncelik tanınacaktır.

Son kayıt tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma mesai bitimine kadar

Kayıt için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ