-> Anasayfaya Dön...

Teknoloji Transfer Süreci


Fikirden ürüne giden uzun süreçte işbirliği yapılan kurumlar ve çözüm ortakları ile birlikte, araştırmacılara verilen desteklerin adımları aşağıda verilmiştir.


Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları


Projeye başlamadan önce araştırmacı ve akademisyenlere patent ön araştırma hizmeti verilerek güncelliğini yitirmiş, patentlenebilirliği olmayan konularda araştırmaların sürdürülmesinin önüne geçilmektedir. Patent ön araştırması hizmetinden yararlanmak için tıklayınız.


Buluş Bildirimi


E.Ü. EBİLTEM-TTO personeli tarafından araştırmacı ziyaretlerinde (buluş tespit araştırması) belirlenen ve/veya araştırmacı tarafından ticari olarak uygulanabilirliği öngörülen buluşlar, çalışmanın mümkün olduğunca en erken aşamasında buluşçu tarafından ‘Buluş Bildirim Formu’ doldurularak (Buluş ortak bir çalışma ile geliştirildiyse; dahil olan tüm taraflarca imzalanan ‘Mutabakat Sözleşmesi’ de eklenerek) TTO’ya bildirilmelidir.


Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi


Buluş Bildirim Formu ile TTO’ya bildirilen buluşlar, ilgili araştırmacı ile işbirliği içinde ve çözüm ortaklarının desteği ile incelenerek patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı incelenir. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.

  • Yenilik (başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması),
  • Tekniğin bilinen durumunun aşılması – Buluş basamağının olması (konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelikte olması),
  • Sanayiye uygulanabilirlik.

Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi


Buluşun patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesinin ardından patentlenebilir nitelikte olduğu saptanan buluşların bir ticari potansiyele sahip olup olmadıkları ayrıca araştırılmaktadır. Bu aşamada, ilgili buluşun ticari potansiyelinin değerlendirilmesi “Ege Üniversitesi Ticarileştirme ve Yatırım Komitesi” üyelerinin desteği ile TTO tarafından gerçekleştirilmektedir.


Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması


Ticari potansiyel değerlendirmesi olumlu sonuçlanan buluşlar için ulusal veya uluslararası patent / faydalı model başvuru süreci başlatılmaktadır. TTO, patentin/faydalı modelin alınması ve üniversite ile buluşçu adına kullanımı için gerekli olan tüm girişimleri gerçekleştirmektedir. Patent/faydalı model başvurusu sırasındaki ‘Buluş Sahibi’ ile diğer kişi ve kurumların hakları Ege Üniversitesi Fikri Mülkiyet Politikasına uygun olarak düzenlenmektedir. 
Ticari potansiyeli olmadığı tespit edilen patent/faydalı model başvurularına, TTO tarafından sadece bilgilendirici ve destekleyici hizmet sunulmaktadır. Bu nitelikteki buluşların patent/faydalı model başvuruları ilgili çalışmalar serbest buluş kapsamında araştırmacı tarafından yapılmaktadır.


Ticarileştirme Faaliyetleri


E.Ü. EBİLTEM-TTO, üniversitede gerçekleştirilmiş olan araştırma sonuçlarının, ticari ve endüstriyel kullanımına ilişkin; Üniversite’yi ve buluşçuyu temsil etme, ticarileştirme sürecinde uygun lisansörleri belirleme, lisans görüşmelerini başlatma, sürdürme ve sözleşmelere katılma gibi hizmetler vermektedir. Ticarileştirme faaliyetleri, melek yatırımcılardan da temsilcilerin yer aldığı ‘Ege Üniversitesi Ticarileştirme ve Yatırım Komitesi’ ile işbirliği içinde yürütülmekte olup ihtiyaç duyulduğunda gerekli mali, teknik ve hukuki konularında çözüm ortaklarından profesyonel destek alınmaktadır. Ticarileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

  • Ticarileştirme seçenekleri hakkında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi,
  • Potansiyel lisansör görüşmelerin yapılması ve lisanslama sözleşmelerin hazırlanması
  • Patentlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım çalışmaları
  • Buluşların uluslararası risk sermayesi kuruluşlarına ve melek yatırımcılara tanıtılması.
  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9