-> Anasayfaya Dön...

Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi


Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi’nin genel amacı, E.Ü. EBİLTEM-TTO faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır.

Bu doğrultuda;

 • E.Ü. EBİLTEM-TTO’nun tüm faaliyetlerinin web sayfasını, yazılı ve görsel basını ve sosyal medyayı kullanarak tanıtılması,
 • Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılarak faaliyetlerimizin tanıtılması,
 • Üniversitemizde E.Ü. EBİLTEM-TTO faaliyetleri başta olmak üzere, ar-ge sistematiği, inovasyon, projeler, üniversite-sanayi işbirliği, destek programları, teknoloji transferi, FSMH, girişimcilik konularında farkındalık yaratmaya yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi. Ayrıca bizim dışımızda gerçekleşen tüm etkinliklerin de duyurulması,
 • Üniversitemizin - sanayiye yönelik- sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının tanıtılması,
 • Firma-Araştırmacı Buluşma Günleri” ile farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip etmek için araştırmacı ve akademisyenlerle farklı firmaların ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi,
 • Her ayın üçüncü çarşamba günü bilgilendirme amaçlı “Açık Gün”  düzenlenmesi,
 • Proje Sergileri ve Yarışmalarının düzenlenmesi,
 • Geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen “Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri-ArEge” ve her yıl düzenlenen “Bilim Haftası”  etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve sanayicilerin bilgi düzeylerini yükseltmeye yönelik seminer ve eğitimlerin düzenlenmesi

gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9