-> Anasayfaya Dön...

Takımda Kimler Var?Prof.Dr. Hasan YILDIZ, EBİLTEM Müdür V.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı master ve doktora burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimlerini iki farklı üniversitede gerçekleştirip, 1994 yılında Türkiye’ye dönmüştür. İş hayatına, mezunu olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünde başlayan Prof.Dr. Hasan YILDIZ, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra mesleğine Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde devam etmiştir. Çalışma konuları arasında Katı Cisimler Mekaniği, Biyomekanik, Sayısal Yöntemler ve Kompozit Malzemeler vardır. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.

Sırasıyla Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı, Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı, Mekatronik Anabilim Dalı Başkanlığı, PLM Merkez Müdür Yardımcılığı, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Çeşitli DPT, SANTEZ, ARDEB ve BAP projelerinde yürütücülük ve araştırmacı olarak görev alan ve birçok TÜBİTAK sanayi projesinde Hakemlik ve İzleyicilik yapan Prof.Dr. Hasan YILDIZ, TÜBİTAK-TEYDEB Danışmanlar Kurulu’nda da görev yapmıştır.


Uzman Tarkan SEVGİLİ, Bilişim Teknolojileri Birimi Yürütücüsü
Ege Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Uzm.Tarkan SEVGİLİ kariyerine de bu üniversitede devam etmiştir. 1996 yılından beri EBİLTEM Bilişim Teknolojileri birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Kurum bünyesinde BT alt yapısı, yönetimi ve geliştirme konularında görev almaktadır. 

Uzman Pınar ERYEŞİL, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi Yürütücüsü
1995 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olmuştur. Çimentaş ve SNSM Organizasyon Şirketinde stajyer olarak çalışmıştır. Mezun olduktan sonra 1 yıl SNSM Organizasyon Şirketinde ve sırası ile Otel Ege Sağlık'ta Halkla İlişkiler Uzmanı ve organizasyon sorumlusu olarak, Pınar Süt' de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde görev almıştır. 2000 yılı Kasım ayından beri EBİLTEM' de Halkla İlişkiler ve İdari İşler Uzmanı olarak görev almaktadır. EBİLTEM tarafından düzenlenen kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu, planlanması, uygulanması ve gerekli duyuruların yapılmasında birimlere yardımcı olmaktadır. Basın ile ilişkilerin kurulması, kurumla ilgili haberlerin medyada yayımlanması için gerekli ortamların sağlanması, bu haberlerin arşivlenmesi görevlerini yürütmektedir. 

Uzman İbrahim DOĞRU, Mali İşler Birimi Yürütücüsü
Anadolu Üniversitesi, 2004 İşletme fakültesi mezunu olup, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (EBİLTEM) 1998 yılından beri çalışan Doğru, 2004 yılında uzman kadrosuna atanıp EBİLTEM Mali İşler Birim Sorumluluğuna terfi etmiştir. Üniversite - Sanayi işbirliği misyonunu gerçekleştirmek üzere yürütülen çalışmalarda aktif rol alıp, merkez giderlerini Devlet, Vakıf ve Döner Sermaye bütçesi olmak üzere üç kanaldan karşılamak ve belirtilen her üç bütçedeki tüm kalemleri bilim ve eğitim adına en yüksek verimi sağlayacak mali tabloları hazırlayıp, uygulama ve sonuç esnasında kayıt altına almak görev tanımları içerisindedir. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe tutarlarının harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yönetmeliğe vakıf olma ve ayrıca Sınai Mülkiyet Hakları – TPE konusunda eğitimli olmak. 

Tutku ASARKAYA, Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı
2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden (ana dal) ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü'nden (yan dal) mezun olan Tutku ASARKAYA, 2012 yılında Ege Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. United Parcel Service of America, Inc (UPS)'te Yurtiçi Bölge Satış Sorumlusu olarak görev almıştır. 2010 Ekim'den itibaren Ege Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Merkezi (EBİLTEM)'de Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) Proje Uzmanı olarak çalışmaya ve ulusal ve uluslararası projeler ile ilgilenmeye başlamış, TTO ve teknoloji transferi üzerinde çalışmaktadır. 

Semih ERDEN, Lisanslama ve İş Geliştirme Birimi Uzmanı
2007 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans aşamasında Avrupa Birliği entegrasyon politikaları, bölgesel kalkınma ve Topluluk destekleri üzerine akademik çalışmalar yürüterek program sonunda ‘Avrupa Birliği Bilim Uzmanlığı' yeterliliği kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca katıldığı farklı yaz okulları ve atölye çalışmalarında sorun çözme, yabancı kültürlerle birlikte çalışabilme ve dil becerilerini geliştiren Erden, 2011 yılı Haziran ayında Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ‘Proje Uzman Yardımcısı' olarak çalışma hayatına başlamıştır. Araştırma-geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesi, teknoloji transferi, lisanslama, Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında proje hazırlama teknikleri, proje yönetimi gibi farklı konularda uluslararası kurumlardan eğitimler almıştır. Erden iş geliştirme, süreç yönetimi, teknoloji transferi ve uluslararasılaşma konularına yönelik çalışmalarını EBİLTEM-TTO çatısı altında ‘Proje Uzmanı' olarak sürdürmektedir. 

Hüsnü DEMİR, Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı
2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mevzun olmuştur. Mezuniyetinin sonrasında askerlik görevini tamamlayıp, 1 yıla yakın bir süre Ereyon A.Ş.'de Lojistik Departmanında çalışma imkanı bulmuştur. Mayıs 2012'de EBİLTEM-TTO çatısı altına girmiş ve Proje Uzman Yardımcısı olarak, Proje ve İş Geliştirme alanlarında çalışmaya başlamıştır. EBIC-Ege projesi kapsamında Ticari İşbirliği faaliyetlerinden sorumludur. 

İlknur ALPAK, Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı
2007 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan İlknur Alpak 2007-2009 yılları arasında İstanbul'da özel bir genetik tanı merkezinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. 2009 yılında Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. Ocak 2011 tarihinden itibaren de EBİLTEM-TTO'da “Sağlık için İzmir, Gelecek için İnovasyon-İNOVİZ” sloganı ile Ege Bölge'sinde yeni bir girişim olan İNOVİZ Girişimi'nde görev yapmaktadır. 

Beliz ÖZÜT, Projeler Birimi Uzmanı
2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü mezunudur. Okul dışındaki dönemlerde İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Dalan Kimyada olmak üzere 2 staj deneyimi olmuştur. 2011 yılında UCSD'de İşletme alanında eğitim almış ve APWIP şirketinde 1 sene boyunca iş deneyimi kazanmıştır. Mayıs 2013'de EBİLTEM-TTO çatısı altına girmiş ve Projeler Birimi Uzman Yardımcısı olarak, Proje ve İş Geliştirme alanlarında çalışmaya başlamıştır. 

Çetin AKIN, Projeler Birimi Uzmanı
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde okuyan Çetin AKIN, daha sonra, Ege Üniversitesi Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2007 yılında DEÜ Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi'nde çalışma hayatına başlayan AKIN, DEÜ Proje Yönetim ve Destek Birimi'nde, Proje Yöneticisi olarak çalışmalarına devam etmiş ve birçok projede farklı pozisyonlarda görev almıştır. Bugüne kadar İş hayatının yanı sıra farklı sivil toplum çalışmalarında aktif görev alan Akın'ın, önceki deneyimlerim arasında 5. Dünya Gençlik Kongresi Gençlik Danışma Kurulu Üyeliği ve Kongre Projeler Koordinatörlüğü de bulunmaktadır. 2013 Mayıs'tan itibaren Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi'nde Projeler Birimi Uzman yardımcısı olarak çalışmaya ve ulusal ve uluslararası projeler ile ilgilenmeye başlamıştır. 

Duygu HACIOĞLU, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi Uzmanı
2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Görüntü Yönetmenliği Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nde Seslendirme ve Program Bölümü'nde stajını tamamladıktan sonra İZFAŞ. bünyesinde gerçekleşen “Sinema Burada Festivali” sanat yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2003 yılından itibaren İzmir Televizyonu'nda prodüktör ve program sunuculuğu görevlerinde bulunmuştur. Sağlık, eğitim, politika, haber gibi çeşitli alanlarda yapımını ve sunuculuğunu üstlendiği programların ardından son olarak Yeni Asır Televizyonu Program Müdürü olarak görev yapmıştır. Mayıs 2013 tarihinden itibaren EÜ EBİLTEM-TTO bünyesinde tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde hizmet vermektedir.  EÜ EBİLTEM-TTO tarafından düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu, planlanması, uygulanması ve gerekli duyuruların yapılmasında birimlere yardımcı olmaktadır. Basın ile ilişkilerin kurulması, kurumla ilgili haberlerin medyada yayımlanması için gerekli ortamların sağlanması, bu haberlerin arşivlenmesi görevlerini yürütmektedir. 


Özgür GÜVENENLER, Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Uzmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1997 senesinde mezun olmuştur. Bir yıl süre ile MTA İzmir bölgesi Metropolitan projesinde stajyer olarak çalışmıştır. 6 yıl süre ile Adilna Sanovel ve Pfizer ilaç firmalarında tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışmıştır. Ayrıca Taymed Pfizer grubunda yeni mümessillerin uyum ve medikal eğitimlerini vermiştir. 2007 senesinde EBİLTEM'de göreve başlamıştır. Türk KOBİ'lerinin Hollandalı kıdemli uzmanlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti talep edebildikleri Yabancı Üst Düzey Uzmanlar Programı'nda (PUM) görev almıştır. EBİLTEM-TTO bünyesinde Avrupa Patent Ofisi desteği ile kurulan Patent Araştırmaları Ofisi'nde Patent uzmanı olarak çalışmakta olup, firmalara ve araştırmacılara patent hakkında genel bilgiler, patent araştırması, rakip patent analizi, faaliyet serbestliği, teknoloji izleme gibi hizmetler vermektedir. Bu kapsamda Avrupa Patent Ofisi tarafından Patent Bilgi Merkezlerine verilen “Advanced Patent Searches” eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Türk Patent Ens. tarafından verilen çeşitli eğitim ve seminerlere katılmıştır. Ankara Üniversitesi Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikri Mülkiyet e öğrenim sertifika programına devam etmiştir. Ayrıca EBİLTEM KOSGEB işbirliği ile hayata geçirilen KOBİ'ler için Gönüllü Uzan Danışmanlık Projesinde EBİLTEM proje sorumlusu olarak görev almaktadır. Bununla birlikte EBİLTEM laboratuvar hizmetlerinden de sorumludur. Bu alanda da gerek sanayi gerekse üniversite içi çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgiler için yönlendirme yapmaktadır. 

Funda KONCA, Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Uzmanı
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümü mezunudur. Halk Bankasında stajın ve yaklaşık iki yıl Mali Müşavir ve Muhasebe Bürosunda muhasebe elemanı deneyiminin ardından 14 yıldan bu yana EBİLTEM-TTO'da görev almaktadır. EBİLTEM TPE Bilgi ve Doküman Birimi Koordinasyonunu sağlamaktadır ve Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanı olarak, Sınai Mülkiyet hakları konusunda eğitimlere katılmış, seminerler vermiştir. Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve entegre devre topografları konusunda Üniversite bünyesine ve sanayicilere başvuru öncesi ve sonrasında bilgi vermektedir. Aynı zamanda EBILTEM tarafından koordine edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin koordinasyonun sağlanması konusunda ve EBILTEM tarafından üniversite öğretim üyelerine yönelik verilen desteklerin koordinasyonu ve EBİLTEM personel görevlendirmeleri konusunda da uzman olarak çalışmaktadır. 

Beyza BARAN, Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Uzman Yardımcısı
2010 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. Ürün tasarımları ile Avrupa’da fuarlarda yer almıştır. 2010-2012 yılları arasında İYTE Teknopark ’da bir firmanın Ar-Ge departmanında tasarımcı olarak çalışmıştır. Ardından Kompozit malzemeler üzerine tasarımcı olarak çalışmış ve 2013 yılında JEC Europe Composite’de Kompozit malzemeler ve kullanım alanları üzerine eğitim almıştır. Yine 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmıştır. 2014 Temmuz ayından itibaren EÜ EBİLTEM TTO’da  Fikri Mülkiyet Hakları Birimi’nde görev almaktadır.


Ahmet AKILLIOĞLU, Sanayi İlişkileri Birimi Uzmanı
2002 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2003-2004 yılları arasında İngiltere’de Süreç Entegrasyonu konusunda yüksek lisans diploma programını bitirdikten sonra kariyerine özel sektörde başlamış, 4 yıl Şişecam Holding’e bağlı Paşabahçe Mersin Fabrikası’nda üretim mühendisi ve proje sorumlusu olarak çalıştıktan sonra sırasıyla Cevher Jant ve İnci Akü şirketlerinde toplam 4 yıl üretim yöneticiliği yapmıştır.  2014 yılı Kasım ayı itibarı ile EÜ EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi’nde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimi almış ve 1 adet yeşil kuşak projesi bitirmiştir. Ayrıca, kalite yönetim sistemleri, üretim yönetimi, delegasyon, problem çözme teknikleri, proje yönetimi ve yalın üretim / yönetim konularında deneyim sahibidir.


Yener MERCANKÖŞK, Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı
1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası’nda İşletme Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. Eş zamanlı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.
Çimento üretim hattının çeşitli kademelerinde Üretim Mühendisi görevini yürüttükten sonra 2008 yılında Üretim Şefi olarak atanmış ve 2010 yılında aynı unvan ile Kars Çimento Fabrikası’nda görevlendirilmiştir.
2012-2014 yılları arasında TESPO Cash & Carry Tüketim Malları San. Tic.
A.Ş.’de Proje Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 2014 Temmuz ayı itibariyle EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nde görev yapmaya başlamıştır.

M. Özge YORULMAZ, Sekreter
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.2003-2007 yılları arasında TURKCELL ve TEKNOSA gibi kurumsal firmalarda üstlendiği müşteri temsilciliği ve satış danışmanlığı görevleri sırasında “Etkin Satış Teknikleri ve İkna Yöntemleri”, “Mağazacılık Sistemleri” ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Satışta Alışkanlık” başlıklı sertifika programlarına katılmıştır. 2007 yılından itibaren reklam ve matbaacılık sektörüne geçiş yaparak idari işler asistanı olarak görev yapmıştır.2013 Mayıs ayında Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi kadrosuna katılmıştır. 

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9