-> Anasayfaya Dön...

Sanayi İlişkileri Birimi


Bölge firmalarının Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirilerek gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Ege Üniversitesi’nin bilimsel potansiyeli ve araştırma altyapısından etkin yararlanmalarının sağlanması, bölge inovasyon ekosistemin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.


E.Ü. EBİLTEM-TTO Sanayi İlişkileri Birimi;

 • Araştırmacılara, sanayicilerle buluşturulması, çalışmalarının ticarileştirilmesi için destek vermektedir,
 • Firmalara fikirden son ürüne her süreçte hizmet verilerek Ar-Ge çalışmaları desteklemektedir,
 • Girişimcilere fikir ve projelerinin ön değerlendirmelerinin yapılması, iş planının netleştirilmesi, Ar-Ge içeriği oluşturulması ve hızla hayata geçirilmesi için destek vermektedir.

E.Ü. EBİLTEM-TTO bünyesinde bulunan birimler, araştırmacılara, firmalara ve girişimcilere;

Ar-Ge Projesi Geliştirme üzerine:

 • Sektör temsilcilerinin, girişimcilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin proje üretme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Sektörel Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, girişimci ve sanayicilerin proje fikirlerinin değerlendirilmesi,
 • Belirlenen sektör projelerine destek verebilecek araştırmacıların bulunması ve eşleştirilmesi,
 • Üniversitenin sahip olduğu bilimsel birikimin ve altyapının özel sektör Ar-Ge projelerinde etkin değerlendirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası Ar-Ge işbirlikleri ve finansal desteklere ulaşımın sağlanması,
 • Sanayi destekli kontratlı projelerin gerçekleştirilmesi,
 • Fikirlerin projelendirilmesi, ulusal ve uluslararası ortaklıklar oluşturulması,
 • Projelerin yürütülmesi sırasında proje yönetimi ile ilgili koordinasyonun sağlanması,
 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıyla ekonomiyi tetikleyecek araştırma projelerinin hayata geçirilmesi,

Patent, Lisanslama ve Uluslararasılaştırma üzerine:

 • Geliştirilen ürün ve teknolojilerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik bilgilendirme, eğitim ve patent desteği,
 • Lisanslama, iş geliştirme ve uluslararasılaştırma hizmetleri,
 • Firmaların üretim ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi için teknik değerlendirme ve analiz hizmetleri,
 • Teknolojik gelişmeleri sektörel bazda izleyerek, bölge firmalarına duyurulması ve bağlı olunan uluslararası ağlar üzerinden yeni teknolojilere ulaşmalarının sağlanması,
 • Yerel firmaların ulusal ve uluslararası firmalarla proje, hizmet ve ürün işbirlikleri oluşturmasının sağlanması,

Yabancı ve Yerli Uzman Desteği üzerine:

 • Firmaların ihtiyaç duyduğu konularda bölgeden sektörel uzman desteği sağlanması,
 • Bölgede bulunamayan uzmanlık taleplerinde uluslararası uzmanların getirtilmesi,

Eğitimler ve Etkinlikler üzerine:

 • Yenilik ve proje geliştirme kültürü eğitimleri yoluyla firmalarda gelişimin sağlanması,
 • Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda toplantılar, firma odaklı buluşma günleri, eğitim, seminer, konferanslar, proje pazarları ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Kümelenme yoluyla anahtar sektörlerde işbirliği ve Ar-Ge’ye dayalı sürdürebilir gelişimin sağlanması

başta olmak üzere geniş bir yelpazede, tüm sektörlere hizmetler sunmaktadır. • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9