-> Anasayfaya Dön...

Projeler


Proje Destek Birimi, bölgedeki araştırmacıların, akademisyenlerin ve sanayicilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha fazla yararlanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. http://pdo.ege.edu.tr  

Bu amaçla;

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek çağrılarının takibi ve duyurulması,
 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının uygun destek programlarına yönlendirilmesi,
 • Destek programlarına yönelik bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi,
 • Proje başvurularının nitelik ve nicelik olarak arttırılması amacıyla çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Proje ortaklık çağrılarının takibi, duyurulması ve yeni proje ortaklıklarının kurulmasına destek verilmesi,
 • Proje fikirlerinin projeye dönüştürülmesine katkı sağlanması,
 • Proje fikirlerine uygun destek programlarının belirlenmesi ve bu programlardan yararlanmak için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru öncesi projelerin şekilsel ve içerik olarak uygunluklarının kontrolü,
 • Kabul edilen projelerin yürütülmesinde teknik, mali ve hukuki destekler konusunda yol gösterilmesi,
 • Araştırmacı, akademisyen ve sanayicinin ihtiyaç duyacağı sözleşme şablonlarının hazırlanması

faaliyetleri yürütülmektedir.


Önemli Hatırlatma!Ege Üniversitesi’nde görevli araştırmacı ve akademisyenlerin tüm proje başvurularında “Proje Numarası” almaları gerekmektedir. E.Ü. Proje Takip Sistemini kullanarak proje numaranızı almak için tıklayınız.


Bilgiye Giden Kısayol

 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9