SIKÇA SORULAN SORULAR

meristem’in Kelime Anlamı Nedir?
meristem, bitkilerde sürekli bölünme yeteneğine sahip olan ve büyüme bölgelerinde hızlı bir gelişim sağlayan dokudur. meristemEGE projesi, bitkilerde bulunan meristem dokudan esinlenerek, girişimci adaylarının gelişimlerine ve büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen dinamik ve interaktif sürecin ismidir.  

 

Kısaca meristemEGE Programı Nedir?
meristemEGE, TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı kapsamında kurgulanan ve bu alanda sertifikasyon sağlayan bir girişimcilik eğitim programıdır. meristemEGE V. Dönemi diğer dört dönemden farklı olarak KOSGEB akreditasyonu alıp, katılımcı girişimcilerine KOSGEB hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlayacak Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası edinme fırsatı da sunmaktadır.

 

meristemEGE Projesinden Beklenen Nedir?
Eğitim sonunda girişimcilere kazandırılması beklenen çıktılar, iş fikrini analiz ederek değerlendirebilen, geliştirebilen, fikri hayata geçirme noktasında kullanacağı araçlara hakim olan ve girişimcilik ekosistemini tanıyan yetkin takım oyucuları mezun ederek sürdürülebilir bir girişimcilik eğitimi altyapısı ve kurumsal girişimcilik ekosistemi yaratmaktır.

 

Sertifika Programının Amacı Nedir?

Eğitim programının amacı, rekabeti baz alan girişimci adaylarının, temelde bireysel gelişimleri ve dolaylı olarak üniversite ekosistemi ile ülke ekonomisi gelişimine de katkı sağlayabilecek düzeye gelebilmiş, üretken ve çalışkan girişimciler yetiştirmektir.

 

meristemEGE’ye Kimler Başvurabilir?  

Eğitim programına başvuru aşamasında aranan ilk ve en önemli kriter, başvuruda bulunan  adayların hali hazırda Ege Üniversitesi ile bir bağının (öğrencisi veya öğretim üyesi olarak) bulunuyor olmasıdır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki tüm öğrenciler ve üniversite bünyesinde çalışan tüm akademisyenler programa başvurabilmektedir. Adaylar programa iş fikirleri ile ya da iş fikirleri olmaksızın başvuru yapabilirler.

 

Programın Süresi ve Ücreti Nedir?

Program, hafta içi mesai saatleri sonrası minimum iki gün, hafta sonu ise bir tam gün katılım gerektiren, toplam 120 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Eğitim programı öğrencilerin sınav takvimleri ve çalışanların çalışma saatleri baz alınarak oluşturulmaktadır. Nihai takvim, program öncesinde katılımcılara iletilmektedir. Eğitim sürecinde, eğitmenlerin öngörülemeyen takvim değişiklikleri sebebiyle minör değişiklikler olabilmektedir. Eğitim programı ÜCRETSİZDİR. Ancak katılımcıların programa aktif katılımlarını teşvik amacı ile kapora politikasının uygulandığı meristemEGE’de, akademisyenlerden 200 TL, öğrencilerden ise 100 TL  kapora bedeli, program sonunda devam kriterlerinin sağlanması sonucunda, tamamı iade edilmek üzere alınmaktadır. Programa asgari %70 katılım gösteren her girişimci kaporalarını geri alabilmektedir.

 

Sertifika Almaya Nasıl Hak Kazanılacak?

meristemEGE Girişimcilik Sertifika Programı 2015 yılı 5. Dönem eğitiminden itibaren “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE)” akreditasyonu almıştır. Akreditasyon ile meristemEGE katılımcıları KOSGEB kriterleri doğrultusunda, programa %80 katılım sağladıkları taktirde, KOSGEB hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlayacak Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası edinebilmektedirler.

Devam durumunuza göre sertifikasyon;

  • %70’den az devam durumunda katılımcı programdan mezun olamadığı için sertifika edinemez.

  • %70 – %80 aralığında programa devam eden tüm katılımcılarımız meristemEGE Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanır.

  • %80 ve üzeri programa devam eden ve KOSGEB asil listesinde yer alan katılımcılarımız KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanır. Yedek listede yer alıp, %80 ve üzeri programa devam eden katılımcılardan, KOSGEB kriterlerini sağlayamayan kişilerin yerine, program süreci sonunda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda geçme hakkına sahip olabilmektedir.

 

KOSGEB Listesi Nasıl Oluşturulmaktadır?

meristemEGE, ortalama 40 kişilik kapasite ile verilen bir eğitim programıdır. KOSGEB UGE akreditasyonu ise sadece 30 katılımcıya KOSGEB UGE Sertifikasyonu imkanını sağlayabilmektedir. Bu sebeple, oluşturulan 40 kişilik katılımcı listesinde, 30 kişi KOSGEB asil katılımcı listesinde, diğer 10 kişi ise yedek listesinde yer almaktadır. Asil listede yer alıp, süreç içerisinde KOSGEB kriterlerini sağlayamayan veya katılım hakkından feragat eden arkadaşlarımızın yerine, yedek listede bulunan ve görüşme değerlendirmelerinde baz alınan iş fikri mevcudiyeti, iş fikri veya düşüncesi ile ilgili yapılan araştırma, öğrenim seviyesi ve motivasyon kriterleri üzerinden aldıkları puanlara göre asil listeye dahil edilmektedir. Asil ve yedek listede yer alan tüm katılımcılar aynı eğitim koşul ve şartlarına sahiptir.

Fikir Kuluçkası Nedir?

meristemEGE Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı için özel olarak tasarlanan ve iş fikri üretme ve doğrulama  ön programı olan ‘Fikir Kuluçkası’ kapsamında 5 derslik süre içerisine dağıtılmış, teorik eğitim ve sınıf dışı bireysel çalışmaları kapsamaktadır.

Seçim Süreci Nasıl Olacak?

Seçim süreci üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

  • Öncelikle adayların online başvurularını eksiksiz olarak tamamlamaları beklenmektedir.

  • Başvurusu geçerli olan adaylar, yüz yüze görüşmeler için EBİLTEM – TTO’ya davet edilir.

  • Yüz yüze görüşmelerin ardından adaylar, iş fikri veya düşüncesi ile ilgili yapılan araştırma veya iş fikri yok ise takımda yer almak konusunda ilgisi, öğrenim seviyesi ve motivasyon kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek ve nihai liste oluşturulur.

 

Takımlar Nasıl Oluşturulacak?

Fikir Kuluçkasının son dersinden sonra (5. Ders) sunulacak iş fikirleri, jüri değerlendirmesi sonrasında izlenebilir, değerlendirilebilir ve yönetilebilir bir sayıya indirilerek, ‘özgünlük’, ‘teknik ve ekonomik yapılabilirlik’ ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilerek uygun bulunan 10 – 15 iş fikri (takım) belirlenecek ve her iş fikri (takım) max. 5 kişiden oluşacaktır. Değerlendirme kriterlerine uygun bulunmayan iş fikirlerinin sahipleri, takım oyuncusu olarak diğer fikirlere dahil edileceklerdir.

 

Eğitim Modüllerinin Kurgusu Nasıl?

meristemEGE Girişimcilik Sertifika Programı, Yalın Girişim Metodolojisi, Proje Yazımı, İnovatif Değerlerde Farkındalık Yaratma ve Start Up Yönetimi olmak üzere 3 ana başlığı kapsayan teorik ve pratik eğitim modüllerini içermektedir.

 

Programa Devamlılık Zorunlu Mu?

Evet. KOSGEB listesinde yer alan katılımcıların minimum %80, meristemEGE listesinde yer alan katılımcıların ise minimum %70 katılım göstermeleri beklenmektedir.

 

Eğitimleri Kimler Veriyor?

Yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması öngörülen meristemEGE Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı eğitim modülleri, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, EBILTEM uzmanları ve girişimcilik alanında yetkin, özel sektörden eğitmenler tarafından verilmektedir.

Program Katılımcıları Mentorluk Desteği Alabilecekler Mi?
Mentorluk Uygulaması ve Deneyim Paylaşımı Modülü sertifika programının tamamına yayılacak şekilde kurgulanmıştır.  Katılımcılar, program süresince karşılaştıkları problemleri mentorlerle paylaşarak sorunlarına çözüm bulma fırsatı yakalayabileceklerdir. Ayrıca, iş fikirlerinin hızlı bir şekilde ticari değere dönüştürülmesi ve girişimciliğin uygulama boyutunun yaygınlaştırılabilmesi için, programdan başarılı ile mezun olan adaylar Ebiltem – TTO mentorluk hizmetlerinden faydalanmaya hak kazanarak çözüm ortakları ve fon başvurularına erişme şansı yakalayacaklardır.