-> Anasayfaya Dön...

Mentorluk Destekleri


E.Ü. EBİLTEM-TTO tarafından, akademisyenlere, öğrencilere ve girişimcilere en iyi hizmetin sunulması için uzmanlıkları ve tecrübeleri ile yol gösterici rolünü üstlenen, yatırımcı, araştırmacı, akademisyen, sanayici ve girişimcilerden oluşan “E.Ü. Ticarileştirme ve Yatırım Komitesi” oluşturulmuştur.

EBİLTEM-TTO, E.Ü. Ticarileştirme ve Yatırım Komitesi ve ulusal/uluslararası paydaşları aracılığı ile girişimcilik ekosisteminde ve işbirliklerinde yer alan melek yatırımcılar, girişimciler, uzmanlar, kurumsal temsilciler gibi geniş bir ağı kullanarak ihtiyaca göre mentorlarla eşleştirme hizmeti vermektedir.

Komite üç E.Ü. EBİLTEM-TTO Uzmanı, bir İİBF temsilcisi ve girişim konusundaki uzmanlık/deneyim ihtiyacına göre belirlenen uzmanlardan bir dış uzman ve bir akademik uzman olacak şekilde toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

Başvuru sahiplerinin fikir ve buluşlarını değerlendirmek ve mentorluk hizmetleri sağlamak üzere çalışan E.Ü. Ticarileştirme ve Yatırım Komitesi;

  • Fikir ve buluşların ticarileşme potansiyelini değerlendirmektedir.
  • Bünyesinde bulundurduğu yatırımcılarla fikir ve buluşları hızla hayata geçirmeyi hedeflemektedir.
  • Üniversite ve sanayi ile güçlü bağları bulunmaktadır.
  • Girişimci ve yatırımcı ekosistemi arasında bir köprü görmektedir.
  • Bireysel olarak fikir, proje ve buluşlara mentorluk sağlamaktadır.

Bilgiye Giden Kısayol

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9