-> Anasayfaya Dön...

Finansal Yapısı


Merkezin finansal yapısı içerisinde üniversitemiz rektörlüğünden ayrılan katma değer bütçe en büyük dilimi oluşturmaktadır. Merkez bu katma değer bütçeye ek olarak, ulusal ve uluslararası proje destek imkânlarından yararlanmakta, proje bazında sanayi kuruluşları tarafından desteklenmekte ve kendi yürüttüğü danışmanlık ve servis hizmetleri ile Ege Üniversitesi Döner Sermayesi üzerinden kaynak yaratmaktadır. Analiz ve Danışmanlık gelirleri bu kaynaklar içerisinde en güçlüleridir.


Merkezin finansal çerçevesi dâhilinde her yılın ilk ayında hesaplanan tahmini gelir ve giderlerin bütçesi bir önceki yılın kesin mizanı incelenerek hazırlanır. Tahmini bütçe Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda kendi içinde ikiye ayrılır. İlki, destek programlarının tahmini bütçesidir. Destek programları da kendi içerisinde 2013 yılı itibari ile 29 programdan oluşmaktadır. İkinci tahmini bütçe ise, cari harcamaların tutulduğu mali tablodur.


Birimin asli görevi, yukarıda belirtilen tüm kaynakların, üniversitemizin sağladığı olanaklar sayesinde eğitim ve bilim adına en yüksek verimi sağlayacak mali tabloları hazırlayıp, uygulama ve sonuç esnasında kayıt altına almaktır.

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9