-> Anasayfaya Dön...

Kümelenme


E.Ü. EBİLTEM-TTO, bölgede odaklanılmış sektörlerin sağlıklı ekosistemlerle desteklenerek, tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren, Ar-Ge ve inovasyon ortamı yaratarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedefli kümelenmelerin oluşturulması için destek vermektedir.

Bu kapsamda İNOVİZ Biyomedikal kümelenmesi ve Batı-BİNOM Bilişim ve Elektronik kümelenmesi çalışmalarında paydaş ve yürütücü olarak yer almakta, bölgedeki diğer kümelenme çalışmalarına etkin destek sağlanmaktadır.

Batı-BİNOM
2011 yılında E.Ü. EBİLTEM-TTO, BASİFED, TÜBİTAK ve bölgenin öncü kuruluşları tarafından hayata geçirilen "Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi" Batı Anadolu bölgesinde bilişim ve elektronik sektörünün küresel düzeyde rekabet edebilir olması, inovasyona ilişkin fırsatların yaratılması, sektör için bölgedeki inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi, firmaların Ar-Ge ve inovasyon gücünün artırılarak rekabette güçlü kılınması amacını taşımaktadır.

Batı-BİNOM hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


İNOVİZ
2009 yılında İNOVİZ – Sağlık için İzmir Platformu Türk Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenler Derneği (TASSA)'nın önderliğinde, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nün akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ)’ın kolaylaştırıcı yaklaşımı ile hayata geçen bir platformdur. İzmir’in anahtar sektörlerinden olan sağlık ve medikal teknolojiler üzerine çalışan üniversite, firma, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek sosyoekonomik açıdan sektörel kümelenmeyi tetiklemek yoluyla performansı arttırmak ve sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliğin yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda İNOVİZ Biyomedikal Kümesi oluşturulmuştur. İNOVİZ,  geçmiş faaliyetleri ve kuruluş felsefesi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’nde En İyi 9 Kümelenme Girişiminden biri olarak seçilmiş ve  “EU Drivers” Ağına dahil edilmiştir.


İNOVİZ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız.


  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9