-> Anasayfaya Dön...

İlk Adım Ofisi


Üniversite ile Sanayi arasındaki mesafeyi kısaltmak amacıyla 2010 yılında bölgemizin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde ve 2013 yılında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içinde birer ‘İlk Adım Ofisi’ kurulmuştur. E.Ü. EBİLTEM-TTO ve her iki kurumun katkıları ile oluşturulan aktif ekipler, sanayi ve akademi için hızlandırıcı rol oynamaktadır. Yurtdışı taleplerin OSB firmalarına hızlı bir şekilde ulaştırılması, firmalara ait Ar-Ge proje taleplerinin doğru araştırmacı ve akademisyenlerle eşleştirilmesi, teknolojik yenilik değerlendirmesi başta olmak üzere birçok destek sağlanmaktadır.

Ücretsiz Sağlanan Destekler

  • Teknolojik yenilik değerlendirmesi: Firmadan gelecek talep üzerine Üniversite akademisyen havuzundan bir ön araştırma yapılarak talep ile ilgili uygun araştırmacı ve akademisyenlerle eşleşme koordine edilmektedir.
  • Ar-Ge ve inovasyon bilgilendirme: Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda gelen talepler OSB üzerinden TTO’ya iletilir. Konunun uzmanları ile organize edilen toplantılarda firmaların sorularına çözüm bulunmaktadır.
  • Proje duyuru: E.Ü. EBİLTEM-TTO içerikli duyurular ile Üniversitede oluşturulan proje fikirlerinin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmasında OSB İş Geliştirme biriminden destek alınmaktadır.
  • Fikri Mülkiyet Hakları: Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ile ilgili tüm sorular uzman personel tarafından cevaplanmaktadır.
  • Proje ve Fon Ön Bilgilendirme: Ar-Ge ve inovasyon projeleri için TÜBİTAK, KOSGEB, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansı desteklerinin detayları hakkında en kısa yoldan en doğru bilgiye erişim sağlanmaktadır.
  • Avrupa İşletmeler Ağı: Avrupa İşletmeler Ağı 50’den fazla ülkede uluslararasılaşma ile ilgili ücretsiz destek sağlamaktadır. Bu iş ağı sayesinde, güvenilir uluslararası işbirliği taleplerine ulaşma, AB proje ortak arayışlarından anında haberdar olma, somut işbirliği taleplerinin duyurulması konularında destek verilmektedir.
  • Yabancı Uzman Desteği: Firmanın kendi bünyesinde çözüm üretemediği bir sorunu varsa yabancı uzman desteği ile aradığı çözüm özel olarak geliştirilmektedir. Sektörün önemli firmalarında uzun yıllar deneyim kazanmış emekli uzmanlardan danışmanlık desteği alınmaktadır.
  • Proje Fikri Değerlendirme: Ar-Ge projesi fikirlerinin destek programları ile uygunluğu, teknik yeterliliği ve doğruluğu gibi konularda bilgi alınabilmesi için doğru araştırmacı ve akademisyen ile buluşma sağlanmaktadır.

Firmalara öğretim üyelerince verilen kısa sürekli danışmanlıklar

: 30 - 75 € /saat

Ulusal Proje Yazımı (TEYDEB-TTGV, KOSGEB, SANTEZ, İZKA vb)

: 2.000 € - 4.000 €

Uluslararası Proje Yazımı (7ÇP, Eureka, Eurostar, CIP, Leonardo vb.)

: 4.000 € - 8.000 €

Patent ve Marka başvuru dosyasının hazırlanması

: 750 – 1000 €

Uygulamalı Patent Araştırması Eğitimi (2 gün)

: 1250 €

Web sayfası hazırlanması

: 2.000 € - 5.000 €

Logo tasarımı

: 500 €

Tercümanlık hizmetleri

: 100 € /Gün

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9