-> Anasayfaya Dön...

Üniversite


Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite araştırmacılarının bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalarını kolaylaştırıcı ve araştırmaları için gerek duydukları destekleri sağlayıcı faaliyetlerini sürdürmektedir.


İlgili konularda Üniversite’ye yönelik olarak;

 • Farklı destek programları
 • Proje geliştirme ve yönetim (Proje Destek Birimi)
 • Bilgilendirme ve eğitim,
 • Hizmet süreçlerinin yönetimi,
 • Ulusal ve uluslararası proje destekleri konularında bilgilendirme,
 • İhtiyaç duyulan ekipman, malzeme ve diğer alt yapı gereksinimlerine ulaşım sağlanması,
 • Araştırmacı ve akademisyenlerin buluş ve inovatif çalışmalarının tespit edilmesi,
 • Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliğinin sağlanması,
 • Uluslararası paydaşlarla işbirliklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sanayi ile ortak çalışmaların yapılması (Sanayi İlişkileri Birimi),
 • Fikri mülkiyet hakları yönetimi ve lisanslama (Fikri Mülkiyet Hakları Birimi),
 • Ticarileştirme, şirketleşme ve girişimcilik (Lisanslama ve İş Geliştirme)

faaliyetlerini yürütmektedir.

Kümelenme


E.Ü. EBİLTEM-TTO, bölgede odaklanılmış sektörlerin sağlıklı ekosistemlerle desteklenerek, tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren, Ar-Ge ve inovasyon ortamı yaratarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedefli kümelenmelerin oluşturulması için destek vermektedir.

Bu kapsamda İNOVİZ Biyomedikal kümelenmesi ve Batı-BİNOM Bilişim ve Elektronik kümelenmesi çalışmalarında paydaş ve yürütücü olarak yer almakta, bölgedeki diğer kümelenme çalışmalarına etkin destek sağlanmaktadır.

Batı-BİNOM
2011 yılında E.Ü. EBİLTEM-TTO, BASİFED, TÜBİTAK ve bölgenin öncü kuruluşları tarafından hayata geçirilen "Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi" Batı Anadolu bölgesinde bilişim ve elektronik sektörünün küresel düzeyde rekabet edebilir olması, inovasyona ilişkin fırsatların yaratılması, sektör için bölgedeki inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi, firmaların Ar-Ge ve inovasyon gücünün artırılarak rekabette güçlü kılınması amacını taşımaktadır.

Batı-BİNOM hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


İNOVİZ
2009 yılında İNOVİZ – Sağlık için İzmir Platformu Türk Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenler Derneği (TASSA)'nın önderliğinde, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nün akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ)’ın kolaylaştırıcı yaklaşımı ile hayata geçen bir platformdur. İzmir’in anahtar sektörlerinden olan sağlık ve medikal teknolojiler üzerine çalışan üniversite, firma, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek sosyoekonomik açıdan sektörel kümelenmeyi tetiklemek yoluyla performansı arttırmak ve sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliğin yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda İNOVİZ Biyomedikal Kümesi oluşturulmuştur. İNOVİZ,  geçmiş faaliyetleri ve kuruluş felsefesi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’nde En İyi 9 Kümelenme Girişiminden biri olarak seçilmiş ve  “EU Drivers” Ağına dahil edilmiştir.


İNOVİZ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız.


EBIC-Ege


E.Ü. EBİLTEM-TTO’ nun, 2004 yılında Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege) kapsamında başlayan yolculuğu 7 Şubat 2008’ de Avrupa Komisyonunun, büyük bir girişimle başlatmış olduğu Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) projesinde görev alarak  EBIC-Ege adı altında devam etmektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı;

 • Dünyanın en büyük ticari ve teknoloji ağı olma özelliğine sahiptir.
 • Proje dâhilinde, 54 ülkede 600 ofisiyle firmalara uluslararası boyutta işbirliği sağlayan bir networktür.
 • Sayısız ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ön ayak olmuştur.

E.Ü. EBİLTEM-TTO çatısı altında çalışmalarına devam eden EBIC-Ege Ofisi hizmet vermeye başladığı 2008 yılından itibaren;

 • 3959 adet firma ziyaretinde, Avrupa İşletmeler Ağı projesinden fikri mülkiyet haklarına, ulusal proje desteklerinden Avrupa Birliği finansal desteklerine ve teknolojik kapasite değerlendirmesine kadar uzanan birçok konuda bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Çeşitli sektörlerde 3093 adet firmanın ikili görüşme etkinliklerine katılımını sağlamıştır.
 • Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında 4969 işbirliği arayışı profilinin duyurusunu yapmış ve bölge firmalarının haberdar olmasını sağlamıştır.
 • Yaklaşık 5 yıllık sürede 160’yi aşkın ortaklık anlaşması imzalanmasını sağlayıp, hem firmaların uluslararası işbirliklerine gitmesini sağlayarak iş hacmini büyütmesine destek olmuş hem bölge ekonomisine katkı sağlamıştır.
 • Bölge firmalar için 261 adet işbirliği profili hazırlanmasını ve Ağda yer almalarını sağlamıştır.

2008’den bu yana E.Ü. EBİLTEM-TTO çatısı altında, özellikle uluslararası boyutta herhangi bir probleme çare arayan firmalar için topyekûn bir hizmet sağlayan EBIC-Ege, sunduğu tüm hizmetleri ücretsiz olarak sağlamaktadır.Ağlar


E.Ü. EBİLTEM-TTO, Üniversite ve Sanayi kesimlerine yönelik faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla, ekosistemini ulusal ve uluslararası ağlarla sürekli güçlendirmektedir.


Ulusal Düzlemde;

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)
 • Proje Yönetim Enstitüsü (PMI)
 • Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye)

Uluslararası Düzlemde;

 • Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office - EPO)
 • Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası (European Intellectual Property Rights Helpdesk - IPR Helpdesk)
 • Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe network - EEN)
 • Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Birliği (Turkish American Scientist & Scholars Association - TASSA)
 • Üniversite Teknoloji Yöneticileri Birliği ( Assosiation of University Technology Managers-AUTM)
 • Avrupa Üniversite Stratejik Yönetim Merkezi (European Centre for Strategic Management of Universities - ESMU)
 • Avrupa Bilgi Transfer Toplumu (European Knowledge Transfer Society - EUKTS)
 • Avrupa Bilim ve Teknoloji Transfer Çalışanları Derneği (The Association of European Science and Technology Transfer Professionals - ASTP)
 • Kıdemli Alman Uzmanlar Hizmeti (Senior Experten Service - SES)
 • Dünya Fikri haklar Ofisi (World Intellectual Property Organization - WIPO)
 • Avrupa Fikri Mülkiyet Eğitmenleri Ağı (European Intellectual Property Teachers' Network - EIPTN)
 • Patent Bilgi Mevzuatları Ağı (Patent Information Centres - PATLIB)
 • Rekabetçilik Enstitüsü (The Competitiveness Institute - TCI Network)

Ege Bölgesi’nde;

 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • İhracatçı Birlikleri ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler
 • İzmir Üniversiteleri Platformu
 • Bölge Üniversiteleri
 • İzmir Kalkınma Ajansı
 • İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Öğrenci


E.Ü. EBİLTEM-TTO, Ege Üniversitesi lisans öğrencilerine yönelik çalışmalar yürütmekte olup, Öğrencilere yönelik öncelikli destekler aşağıda yer almaktadır:

 • Profesyonel hayata yönelik kişisel gelişim programları,
 • Girişimcilik süreçlerinde birebir mentorluk,
 • Fikri Mülkiyet Hakları ve Teknoloji Transferi konularında bilgilendirme,
 • Laboratuvar ve Sanayi Deneyim Sertifikası Programları,
 • Teknopark süreç desteği.

Girişimcilik Elçileri Programı (GEP)
Girişimcilik Elçileri Programı (GEP) Ege Üniversitesi girişimcilik ekosistemini hareketlendirmek için E.Ü. EBİLTEM-TTO tarafından başlatılan bir programdır. Girişimci mentorlarının ve melek yatırımcıların katılımıyla girişimci eğitimleri, fikir yarışmaları ve girişimcilik kampları düzenlenmektedir.


Laboratuvar Deneyim Sertifikası
Programın amacı; Lisans öğrencilerinin hem iş disiplini hem de ileride yer alacakları proje ve çalışmalara yardımcı olacak şekilde laboratuvar yöntemleri ve güvenliğine uygun çalışma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Sanayi Deneyim Sertifikası
EBSO-Üniversite Sanayi işbirliği ile Ege Üniversitesi öğrencilerine uzun dönem staj olanağı sağlanarak profesyonel hayata geçişlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

EBİLTET
Araştırma hevesi taşıyan Ege Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilimsel projeler, seminerler, teknik geziler, sempozyum ve kongreler ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Patent


Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, patent hizmetleri kapsamında, başta Ege Üniversitesi Araştırmacıları, Akademisyenleri ve Öğrencileri olmak üzere tüm Türkiye'deki araştırmacılar, şirketler, girişimciler ve öğrenciler için;

 • yenilikçi projelerin ön değerlendirmesi,
 • kapsamlı patent araştırmalarının yapılması,
 • patent bilgisi ve patent araştırması konusunda üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlarda eğitimler ve seminerler düzenleyerek patent farkındalığının artırılması,
 • teknoloji lisanslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi

konularında hizmet sağlamaktadır. 

Patent çalışmaları, E.Ü. EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Birimi tarafından yapılmakta olup, bu çalışmalar Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu (WIPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve diğer çözüm ortaklarının işbirlikleri ile yürütülmektedir.

Projeler


Proje Destek Birimi, bölgedeki araştırmacıların, akademisyenlerin ve sanayicilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha fazla yararlanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. http://pdo.ege.edu.tr  

Bu amaçla;

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek çağrılarının takibi ve duyurulması,
 • Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının uygun destek programlarına yönlendirilmesi,
 • Destek programlarına yönelik bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi,
 • Proje başvurularının nitelik ve nicelik olarak arttırılması amacıyla çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Proje ortaklık çağrılarının takibi, duyurulması ve yeni proje ortaklıklarının kurulmasına destek verilmesi,
 • Proje fikirlerinin projeye dönüştürülmesine katkı sağlanması,
 • Proje fikirlerine uygun destek programlarının belirlenmesi ve bu programlardan yararlanmak için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru öncesi projelerin şekilsel ve içerik olarak uygunluklarının kontrolü,
 • Kabul edilen projelerin yürütülmesinde teknik, mali ve hukuki destekler konusunda yol gösterilmesi,
 • Araştırmacı, akademisyen ve sanayicinin ihtiyaç duyacağı sözleşme şablonlarının hazırlanması

faaliyetleri yürütülmektedir.


Önemli Hatırlatma!Ege Üniversitesi’nde görevli araştırmacı ve akademisyenlerin tüm proje başvurularında “Proje Numarası” almaları gerekmektedir. E.Ü. Proje Takip Sistemini kullanarak proje numaranızı almak için tıklayınız.


Bilgiye Giden Kısayol

 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9