-> Anasayfaya Dön...
FORMLAR
Seçim Filitresi
 • Tümü

 • EBiLTEM

 • Sözleşme Şablonları

 • Fikri Mülkiyet Hakları

 • Teknopark

 • KDV İstisna Sertifikası

 • AB Proje Formları

 • Girişimcilik

 • Burslar

 • Döner Sermaye Ar-Ge

 • AB Projeleri Başvuru Kodları

 • Buluş Ön Bildirim Formu

 • KDV-0 Ek Leonardo Programı için

 • KDV-0 Ek AB 7.CP için

 • KDV-2 Ek

 • KDV-3 Ek

 • AB.01 Hesap Talebi

 • AB.02 Gerçekleştirme Görevlisi Tayini

 • AB.03 Harcama Yetkilisi Tayini

 • AB.04 Mutemet Görevlisi Tayini

 • AB.05 Avans İstemi

 • AB.06 Avans Dökümü

 • AB.07 Avans Kapatma

 • AB.08 Harcama Pusulası

 • AB.09 Kısmi Statüde Personel Çalıştırılması

 • AB.10 Sözleşme

 • AB.11 KS3 Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

 • AB.12 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

 • AB.13 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

 • AB.14 Hizmet Sözleşmesi

 • İş Fikri Başvuru Formu

 • E.Ü. EBİLTEM-TTO PROJE BURS FIRSATLARI BURSİYER TALEP FORMU

 • Ege Üniversitesi Ar-Ge Çalışması Başvuru Formu

 • Ege Üniversitesi Döner Sermaye Ar-Ge Projesi Başvuru Süreci Akış Planı

 • Ege Üniversitesi Hizmet ve Danışmanlık Sözleşmesi

 • TG-1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Görevlendirme Başvuru Formu ve Ar-Ge Projesi/Çalışması Sözleşmesi

 • Sanayi Tarafından Yürütülen Üniversite Ortaklı Proje Danışmanlık Ön Protokolü

 • TG-1-EK-1 Ege Teknopark Arayüz projeleri portal kayıt Bilgileri Formu

 • Ege Üniversitesi Kontratlı Proje Sözleşmesi

 • TG-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Şirket Kurma, Ortaklık-Yöneticilik Yapma Başvuru Formu

 • Ege Üniversitesi Çok Ortaklı Kontratlı Proje Sözleşmesi

 • TG-3 Rapor Formu

 • Ege Üniversitesi'nde Yürütülen Sanayi Ortaklı Proje İşbirliği Sözleşmesi

 • TG-4 Süre Uzatma Talep Formu

 • Ege Üniversitesi Hizmet ve Danışmanlık Sözleşmesi (Öğretim Üyesi Teknopark Şirketleri İçin)

 • Teknopark Tam & Yarı Zamanlı Görevlendirme Başvuru Yol Haritası

 • Ege Üniversitesi İşbirliği Protokolü

 • Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Esasları (9 Aralık 2014)

 • Ege Üniversitesi İşbirliği Protokolü - Sanayi Deneyim Sertifikası

 • Ege Üniversitesi Klinik Araştırmalar ve Sağlık Temalı Projeler Ek Sözleşmesi

 • Ege Üniversitesi Klinik Araştırmalar ve Sağlık Temalı Projeler Ek Sözleşmesi İngilizce/Türkçe (EU Supplementary Agreement For Clinical Trials And Health Related Projects)"

 • Ege Üniversitesi Gizlilik Sözleşmesi

 • Ege Üniversitesi Proje Ticarileştirilme Sözleşmesi

 • TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programlarına Göre Yürütülecek Projelere İlişkin Protokol

 • Ege Üniversitesi Disiplinler Arası Ortak Çalışma Protokolü

 • Ege Üniversitesi'nden Materyal Transferine İlişkin Sözleşme

 • Ege Üniversitesi’ne Materyal Transferine İlişkin Sözleşme

 • TÜBİTAK 2218 – Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Rektörlük Olur Formu

 • Ege Üniversitesi Sözleşme Değişiklik Belgesi

 • İNHİSARİ PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ

 • İNHİSARİ OLMAYAN PATENT SÖZLEŞMESİ

 • Sözleşme Fesih Belgesi

 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9