-> Anasayfaya Dön...

Firma Kurma/Şirketleşme


E.Ü. EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, fikirden firma kurulumuna uzanan süreçte araştırmacı ve akademisyenlerin yükünü hafifletmek için gerekli eğitim, yönlendirme ve mentorluk servisi sağlamaktadır. Fikirden başlayarak iş modelinin oluşturulması, finansal kaynaklara ulaşılması, doğru stratejilerin doğru ortaklarla hayata geçirilebilmesi için yönlendirici ve birleştirici rol oynar.


Buluşa dayalı şirketleşme sürecinde takip edilen ana basamaklar kısaca şu şekildedir:

  • E.Ü. EBİLTEM-TTO ile İlk Görüşme: Fikir ve projelerin en erken aşamasında iletişime geçilerek ve stratejik yol haritası oluşturulması,
  • Fikri Mülkiyet Hakkı Durum İncelemesi: Gizlilik sözleşmesi çerçevesinde Buluş Bildirimi alınarak patentlenebilirlik ve ticarileşme potansiyelinin incelenmesi,
  • Ticarileştirme Stratejisinin Belirlenmesi: Ticarileştirme stratejisi ticari potansiyel, rakipler, pazar, yatırım gereksinimi, ürün gelişimi, büyüme motoru, müşteri geliştirme gibi konularda birebir destek sağlanması,
  • Ticarileştirme Stratejisinin Uygulanması: Şirketleşme, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ortak arama, patent devri gibi teknik uzmanlık gerektiren konularda destek sağlanması,
  • Ticarileştirme ve Şirketleşme Sonrası Destek: Ortak arama, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma desteklerinin sağlanması.

Bilgiye Giden Kısayol

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9