-> Anasayfaya Dön...

Fikri Mülkiyet Hakları


Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi, akademisyen ve araştırmacıların buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi, gerekli araştırmalarının yapılması, patent/faydalı model başvurularının gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.


Ege Üniversitesi çalışanlarının Üniversite’deki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları buluş ve/veya eserlerin fikrî hak sahipliği, korunması ve ticarileştirilmesi hakkında tüm tarafların hak ve yükümlülükleri, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden doğabilecek ekonomik faydaların paylaşımı 04.02.2014 tarihli Ege Üniversitesi Senatosu kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olan “Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları” na göre yürütülmektedir.


Ege Üniversitesi Akademisyenleri ve Araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yenilikçi çalışmaların patent ve faydalı model başvuru süreçlerinde aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

  • Araştırma öncesi patent araştırması için tıklayınız.
  • Buluş bildirimleri Fikri Mülkiyet Hakları Birimine yapılmaktadır. Buluş ön bildirim formu için tıklayınız.
  • Buluş bildirimi yapılan çalışmaların yenilik değerlendirmesi için patent araştırması yapılır. Patent araştırması başvurusu için tıklayınız.
  • E.Ü. Ticarileştirme ve Yatırım Birimi tarafından ticarileşme potansiyeli olduğu tespit edilen buluş bildirimleri için patent / faydalı model başvurusu ve başvuru sonrasında birebir yönetim desteği sağlanır.

Daha fazla bilgi için:

  • Patent başvuru süreci akış çizelgesi için tıklayınız.
  • Patent kitapçığı için tıklayınız.
  • TPE tarafından hazırlanan patent başvuru kılavuzu için tıklayınız.
  • EPO tarafından hazırlanan “Araştırma Sonuçlarının Patentlenmesi” broşürü için  tıklayınız

Patent çalışmaları, E.Ü. EBİLTEM-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Birimi tarafından yapılmakta olup, bu çalışmalar Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu (WIPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve diğer çözüm ortaklarının işbirlikleri ile yürütülmektedir.

  • Site Haritası
  • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9