-> Anasayfaya Dön...

E.Ü. EBİLTEM-TTO Destek Programları


E.Ü. EBİLTEM-TTO, Ege Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerine yönelik, gereksinimlere göre çeşitlendirilen 26 Destek Programı sunmaktadır. Aktif programlara başvuru yapabilmek için Ege Üniversitesi Öğretim üyesi veya yardımcısı olma şartı aranmaktadır. Destek programlarına başvuru için izlenen yol aşağıda verilmektedir.

 • Başvuruların alınması,
 • Başvuruların E.Ü. Rektörlüğüne iletilmesi ve Rektörlük onayının alınması,
 • Onaylanan başvurulara ait orijinal belgelerin Bakanlığa iletilmek üzere E.Ü. EBİLTEM-TTO’ya teslim edilmesi,
 • Ödemenin E.Ü. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılması.

Destek Programlarının 2015 yılı tahmini bütçesi. ( PDF )


Destek Programları Kısa Bilgi Notu: ( PDF )


 • Araştırma Proje Desteği : Toplam proje bütçesinin en az % 50 ‘ sini Üniversite Dışı bir kaynaktan sağlamış araştırmacılara Araştırma Fon Saymanlığı Kaynağından sağlanan destekler.
  Form 01 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Teknik Destek Programı : Üniversitemizin farklı birimlerinde bulunan ve maddi/ teknik imkansızlıklar nedeni ile onarılıp bakımı yaptırılamayan pahalı cihazların kullanıma sunulması
  Form 02 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Ek Kaynak Programı : Yürütülmekte olan projelerde öngörülmemiş bir ihtiyaç doğması halinde malzeme, küçük demirbaş ve hizmet alımı için destek verilmesi
  Form 03 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Proje Oluşturma Geliştirme Programı : Araştırılmasının faydalı olacağı ön çalışmalarla ortaya çıkmış bir konunun daha büyük çaplı olarak projelendirilmesine imkan sağlamaya yönelik destekler.
  Form 04 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Bilimsel Toplantı Düzenleme Programı: Üniversitemizde düzenlenmesi planlanan bilimsel toplantı, sempozyum ve benzeri etkinliklerin organizasyonuna verilen destekler.
  Form 05 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Bilim Adamı Daveti Programı : Yurt içinden ve yurt dışından davet edilmesi önerilen bilim adamlarının bilet ve konaklama giderlerinin karşılanabilmesi amacı ile verilen destekler.
  Form 06 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Bilimsel Eğitime Destek Programı : Üniversitemizde öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olan genç araştırıcıların eğitim amaçlı yaz okulu, kurs gibi uzun süreli etkinliklere veya uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılara sözlü bildiri veya poster ile katılımının desteklenebilmesi için verilen desteklerdir.
  Form 07 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Ölçek Büyütme Desteği Programı : Üniversitemiz laboratuvarlarında geliştirilen bir yöntem, proses veya aygıtın sanayiye aktarılması aşamasındaki giderleri karşılayan bir destek programı
  Form 08 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Proje Ödülü Programı ( 2016 Yılı için aktif değildir ) : Her yıl yapılmakta olan EBİLTEM Proje Sergisi’ ne katılan, tamamlanmış ve yarışmaya katılmak isteyen araştırıcılar arasında yapılan değerlendirme sonucu, Temel Bilimler , Mühendislik Bilimleri ve Sosyal Bilimler kategorilerinde 1. ,2. , 3. ve Mansiyon ödülleri
  Başvuru Koşulları (PDF)
 • Bilimsel Yayın Destekleme Programı : Üniversitemiz imkanlarıyla basılamayan, ders kitabı niteliği taşımayan yayınlara basılması için verilen destektir.
  Form 10 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Yayın Ödül Programı : Üniversitemiz Öğretim üye ve yardımcılarını Science Citation Index’ ce taranan dergilerde yapmış oldukları yayınların ödüllendirilmesine yönelik düşünülmüş bir programdır
  Form 11 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Üniversite - Sanayii İşbirliği Programı : Herhangi bir Sanayi Kuruluşunun Üniversiteden, proje, danışmanlık, laboratuar, bilirkişilik, teçhizat veya benzeri bir destek talebi ile başvurusu durumunda işlerlik kazanan bir programdır.
  Form 12 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Hizmet Desteği Programı : Herhangi bir Kamu Kuruluşunun veya Üniversite Öğretim Üyesinin Merkez’ e ait laboratuar, cihaz ve benzeri imkanlardan yararlanmasına ilişkin bir programdır.
  Form 13 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Yurtdışı Bilimsel İlişkiler Oluşturma Programı : Ulusal bir temsilci olarak uluslar arası bir bilimsel kuruluşun, Türkiye’ de gerçekleştireceği bir uluslar arası bilimsel toplantıyı organize etmek ve / veya uluslar arası bağlantılar yaparak, ortak projeler oluşturmak amacı ile yurt dışına gitmek isteyen öğretim üyelerine verilebilecek desteklerdir.
  Form 14 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Buluş Bildirim Ödülü Programı : Ticarileşme potansiyeli olduğu saptanan buluşlar için, buluşçu Öğretim elemanı, buluş hakkı Üniversite’nin olmak üzere,  patent başvuruları bu program kapsamında desteklenecektir.
  Form 15 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Fikri Mülkiyet Hakları Ödül Programı : Üniversitemiz’deki öğretim elemanlarının geliştirdiği yenilikçi çalışmaların fikri mülkiyet haklarını (patent tescili/faydalı model tescili/tür tescili) almış öğretim elemanlarına verilen ödül desteğidir.
  Form 16 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Sosyal Bilimler Projeleri Destek Programı ( 2016 Yılı için aktif değildir ) : Sosyal bilimler alanındaki projeleri teşvik etmek için sanayi ile birlikte yapılan çalışmaların desteklenmesi ön görülmektedir.
  Form 17 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Öğrenci Proje Destek Programı : Öğrencilerin hocaların gözetiminde yürütecekleri projeleri destekleyecek bir destek programı.
  Form 18 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Proje Başvuru Ödülü Programı : Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına, TÜBİTAK Proje Destekleri ve Hibe programlarına proje hazırlamayı özendirme amaçlıdır. Ulusal ve Uluslararası Proje başvurusu yapan tüm öğretim elemanlarına ödül puanı olarak destek verilir.
  Form 19 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Uydu Laboratuvarları Oluşturma Programı ( 2016 Yılı için aktif değildir ) : Bölgemiz veya Ülkemiz için önemli özgün veya yeni teknolojilerle ilgili konularda oluşturulacak laboratuarlar için altyapı desteği
  Form 20 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Disiplinler arası Proje Başvuru Ödülü Programı : Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına, TÜBİTAK Proje Destekleri ve Hibe programlarına Üniversitemiz içerisinde disiplinler arası takım kurarak proje hazırlamayı özendirme amaçlıdır. Ulusal ve Uluslararası Proje yürüten tüm öğretim elemanlarına ödül puanı olarak destek verilir. Sözü edilen disiplinler arası takımların Üniversite içinde farklı Bölümler (Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak. ve Eczacılık Fakülteleri için Anabilim Dalları v.b. gibi) arasında oluşturulması esastır.
  Form 21 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Dergi Editörlüğü Ödül Programı : SCI kapsamında taranan uluslar arası dergilerde editörlük yapan öğretim üyelerine verilen desteklerdir.
  Form 22 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Akredite Uydu Laboratuvarı Oluşturma Programı ( 2016 Yılı için aktif değildir ): Bölgemiz veya ülkemiz için önemli görülen alanlarda faaliyet gösteren laboratuvarların akredite edilmesi için verilen desteklerdir. Bir Laboratuvarın bu kapsama girebilmesi için gerekli altyapıya sahip olması ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla laboratuvarın akredite olmasının öneminin ortaya koyulması gerekir.
  Form 23 Başvuru Koşulları (PDF)
 • AB Toplantı Katılım Desteği Programı: E.Ü. EBİLTEM bünyesinde kurulmuş olan Avrupa Birliği 6. Çerçeve Koordinasyon Ofisi faaliyetleri kapsamında, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programına katılımların desteklenmesi amacı ile, E.Ü. öğretim üyelerinin bu alanda düzenlenen ulusal yada uluslar arası işbirliğine yönelik ortak proje oluşturma amaçlı toplantılara katılımlarına yönelik desteklerdir.
  Form 24 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Sanayi Ziyareti Desteği : Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, E.Ü. Öğretim Elemanları’ nın il dışındaki sanayicileri ziyaret etmesi ve ortak projeler oluşturması amacıyla verilen desteklerdir.
  Form 25 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Programı : Üniversite bünyesinde gerçekleşen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar öğretim elemanları tarafından yayınlanmadan “buluş bildirimi” ile EÜ EBİLTEM-TTO ’ya bildirilecek ve bildirilen buluşların Teknoloji Transfer Ofisi’nin ilgili Birimi tarafından incelenmesi sonucunda patentlenebilirliği ve ticarileştirilebilme potansiyeli belirlenecektir. Ticarileşme potansiyeli olduğu saptanan buluşlar için, buluşçu Öğretim Elemanının, buluş hakkı Üniversite’nin olmak üzere, Türk Patent Enstitüsü patent başvuruları bu program kapsamında desteklenecektir.
  Form 26 Başvuru Koşulları (PDF)
 • TEKNOPARK BAŞVURU ÖDÜL PROGRAMI : Bilimsel çalışmalarından ortaya çıkan sonuçları ticarileştirmek amacıyla şirket kurmak isteyen Öğretim Elemanlarının ideEGE-TGB başvuru ücretlerinin karşılanmasına yönelik verilen desteklerdir.
  Form 27 Başvuru Koşulları (PDF)
 • PROJE MENTÖRLÜĞÜ ÖDÜL PROGRAMI : Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına, TÜBİTAK Proje Destekleri ve Hibe programlarına proje yazımında yardım eden ve kazanan projeler için Ulusal ve Uluslararası Proje başvurusu yapan öğretim elemanlarına ödül puanı olarak destek verilir.
  Form 28 Başvuru Koşulları (PDF)
 • PROJE KABUL ÖDÜL PROGRAMI : Ulusal ve Uluslararası Hibe Destek Programlarına, proje hazırlamayı özendirme amaçlıdır. Ulusal ve Uluslararası Proje başvurusu kabul edilmiş olan tüm öğretim elemanlarına ödül puanı olarak destek verilir.
  Form 29 Başvuru Koşulları (PDF)
 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9