-> Anasayfaya Dön...

Çalışma Konuları


E.Ü. EBİLTEM-TTO 20 yıla yaklaşan çalışmalarıyla kazandığı deneyimlerini akademisyenler, araştırmacılar, bölgedeki sanayi sektörlerinin tüm kesimleri, kamu kurum ve kuruluşları, girişimcilere sunarak, aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Araştırmacıları kâğıt işleri ve benzeri yüklerden arındırarak daha üretken çalışabilmelerini sağlamak,
 • Üniversite araştırma ekosisteminin etkin çalışması için hızlı çözümler üretmek,
 • Temel ve uygulamalı alanlarda araştırma sonuçlarıyla ortaya koyulan yeni bilgilere dayalı teknolojilerin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesi sürecini desteklemek ve yönetmek,
 • Üniversite ve sanayi Ar-Ge ve inovasyon projelerini desteklemek,
 • Fikri mülkiyet hakları, proje yönetimi, girişimcilik, kümelenme, inovasyon gibi farklı konularda eğitim, seminer, networking etkinlikleri düzenlemek,
 • Araştırmacı ve öğrencilerin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesi,
 • Fikri mülkiyet ve girişimcilik süreçlerini baştan sona yönetmek,
 • E.Ü. EBİLTEM-TTO Destekleri yoluyla Ege Üniversitesi akademisyenlerini bilimsel toplantı düzenleme, bilim adamı davet etme, bilimsel yayın, teknik destek gibi konularda finansal olarak desteklemek,
 • Bölge sanayicilerinin uluslararasılaşmasında “Tek Durak Merkez” olarak hizmet vermek,
 • Teknolojik gelişmeleri sektörel bazda izleyerek, bölge firmalarına duyurmak ve bağlı olunan uluslararası ağlar üzerinden yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak.
 • Site Haritası
 • Copyright © 2013 Tarkan SEVGiLi @ EBiLTEM Ver: 0.9.9